varrydding ihmnsp 98

Vår i lufta!

Mai er like om hjørnet, med grunnlovsjubileum, konfirmasjonar og byrjande strandliv... Mange får "ånden" over seg, medan andre vert sett under administrasjon: No skal det ryddast frå kjellar til loft, i hytte og i heim, i by og i bygd, til vanns og til lands. Kjeldesorterar du, slår du fleire flogar i ein smekk. Ikkje berre vert det reint og triveleg, men du tek og vare på ressursane i tillegg til å spare energi og uttak av jomfruelege naturressursar. I fleire av IHM-kommunane er det ope på miljøstasjonen nokre laurdagar i april og mai. MS i Kinsarvik/ Utne tek òg imot hageavfall. Innsamling av landbruksplast vert etter 17. mai. 

Hardanger - Endring i næringsrute 6

Hardanger - Endring i næringsrute 6

Endring i tømekalender for næring: Næringsrute 6 for rest/bio onsdag 23. april vert køyrd måndag 21. april (2. påskedag). Dette gjeld EIDFJORD, GRANVIN, ULLENSVANG OG ULVIK.   Les meir

Takk til alle som deltok!

Takk til alle som deltok!

Vi har i vår gjennomført ei brukarundersøking for å få vite meir om kva abonnentane meiner om oss og dei tenestene vi leverer. Målet er å levere endå betre tenester og informere om det abonnentane e... Les meir

Korleis skal du plassera dunken

Korleis skal du plassera dunken

Slik plasserer du dunken: Dunken skal stå på høgre side av køyre-retninga til bilen, med lokopninga fram mot vegen. Sjå grøn pil på loket som er sett på dei fleste dunkane  Dunkar ... Les meir