IHM

Vil du bli ein strandryddar?

Kva returpunkt finst i området ditt?

Vil du læra meir om miljøet?

Kva er farleg avfall?  

Når er neste tømmedag?

Klikk for tømekalendar

Tømmekalender

Klikk for miljøstasjonar

Miljøstasjonar

Klikk for sorteringsguide

Sorteringsguide

 

IHM PÅ FACEBOOK

No kan du følgje IHM på Facebook! Dette er eit av fleire tiltak for å betre informasjonen til abonnentane.

Gå til facebooksida

UTPLASSERING AV DUNKAR

Ny henteordning for glas- og metallemballasje -status: Sommaren har vore nytta godt, og me er så godt som ferdige med utlevering av - i underkant av 9000 dunkar for innsamling av glas- og metallemballasje. Det som står att no er ein del sameiger, burettslag, kommunale bustader og Voss sentrum. Taggen som heng på dunken din, kan du fjerne når du har fått med deg info.

Me tek sikte på å starte opp innsamling i veke 37. Dette vert annonsert på heimesida, facebook og i lokalavisene.Tømekalender for innsamling av glas- og metallemballasje vert lagt ut her med det fyrste.  

Meir info om ordninga finn du her.

KUNNGJERING

IHM kunngjer på vegne av våre eigarkommuner at det vert sett igang arbeid med revisjon av dei lokale renovasjonsforskriftene; innsamlingsforskrifta og gebyrforskrifta. Eventuelle innspel kan rettast til Indre Hordaland Miljøverk IKS på Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.. med frist 1. august 2018.

Tmekalendar 10

Tømekalendar

Miljstasjonar 11

Miljøstasjonar

Sorteringsguide 12

Sorteringsguide

Har du framande artar i hageavfallet?

Framande artar med risiko for natur, plante- og dyrehelse eller artar som er forbode:

Det er eit aukande problem at hageplanter invaderer landskapet og slik vert ein fare for det biologiske mangfaldet. Planter som opphaveleg er importert av pryd- og nytteverdi, kan etter kvart opptre som ugras.

Les meir …

Innføring av ny henteordning

IHM vil i løpet av hausten 2018 starte innsamlingsruter for glas- og metallemballasje. Når den nye ordninga er innført vil dei eksisterande bringepunkta verte avvikla.

Les meir …

Ledig stilling: Prosjektleiar - biogass

Voss kommune sitt forprosjekt med biogass basert på biologiske avfallsressursar skal takast vidare mot realisering i samarbeid med IHM. Me søkjer etter den rette personen til å arbeida med framtida for biogass på Voss.

Les meir …

 

IHM på Instagram:

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

facebook  instagram

   

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss