IHM

Vil du bli ein strandryddar?

Kva returpunkt finst i området ditt?

Vil du læra meir om miljøet?

Kva er farleg avfall?  

Når er neste tømmedag?

Klikk for tømekalendar

Tømekalendar

Klikk for miljøstasjonar

Miljøstasjonar

Klikk for sorteringsguide

Sorteringsguide

 

IHM PÅ FACEBOOK

No kan du følgje IHM på Facebook! Dette er eit av fleire tiltak for å betre informasjonen til abonnentane.

Gå til facebooksida

Utplassering av nye dunkar

Utplassering dunkar for ny henteordning for glas- og metallemballasje startar i veke 23 i Jondal.

Vidare framdrift vert oppdatert her.

HAGE

HAGEAVFALL

Containerar på for innsamling av hageavfall:

  • Veke 16 - 25 i Ulvik, Granvin og Kinsarvik.

Tmekalendar 10

Tømekalendar

Miljstasjonar 11

Miljøstasjonar

Sorteringsguide 12

Sorteringsguide

Svartelista artar i hageavfallet?

Svartelista artar og artar som er forbode

Det er eit aukande problem at hageplanter invaderer landskapet og slik vert ein fare for det biologiske mangfaldet. Planter som opphaveleg er importert av pryd- og nytteverdi, kan etter kvart opptre som ugras.

Les meir …

Innføring av ny henteordning

IHM vil i løpet av hausten 2018 starte innsamlingsruter for glas- og metallemballasje. Når den nye ordninga er innført vil dei eksisterande bringepunkta verte avvikla.

Les meir …

Pusse opp? Enkle grep for mindre rot og kaos

Me nordmenn riv ned og pussar opp som berre det. Me er i europatoppen når det gjeld oppussing, og i 2016 brukte me heile 70 milliardar på å oppgradere bustadane våre. Det blir fort mykje rot når me pussar opp, og mykje avfall!

Les meir …

 

IHM på Instagram:

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

facebook  instagram

   

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss