Kiellandbuen IMG 7957 utsnitt

Nytt år med nye reine opplevingar!

Med engasjement for kjeldesortering og gjenvinning er du med på å skape reine opplevingar for deg sjølv, familien, dei rundt deg - og i vidaste forstand også for dei på den andre sida av kloden. Les meir

Viktig melding:

Svært vanskeleg vinterføre kan medføra forseinkingar på IHM sine innsamlingsruter. Får vi ikkje tømt på tømedagen (jfr tømekalender), ber vi om at abonnentane eventuelt set fram sekk ved sida av dunken neste tømedag.

Vi minner om at tilkomsten til dunken skal vere rydda for snø og om naudsynt strødd. Dersom det er spørsmål, ta kontakt med IHM på tlf 56 52 99 00.

Nytt infoark i desember

Nytt infoark i desember

IHM har alltid hatt eit miljø- og ressursperspektiv. For å leva opp til visjonen – På naturen si side – er vi heilt avhengige av tillit frå abonnentane og kundane. Vi legg til rette for kjeldesorterin... Les meir

Korleis skal du plassera dunken

Korleis skal du plassera dunken

Korleis du plasserer dunken Einmannsbetente renovasjonsbilar har mange fordelar med omsyn til arbeidsmiljø og effektivitet. For å få best mogleg utbytte av teknologien krev det likevel litt presisjon... Les meir

Nye vindar bles – avfall er ressursar

Nye vindar bles – avfall er ressursar

Tankar om kretsløpssamfunnet har vore som ei ledestjerne i IHM sitt daglege arbeide. Men det er ikkje til å leggje skjul på at vi til tider har følt oss som kjerringa mot straumen, ikkje minst... Les meir