God påske!

Fire av ti tek påskefri frå kjeldesorteringa!

Større hyttefelt i vår region har sorteringsløysingar. Containerar for glas- og metallemballasje finn du i tettstader og ved dei fleste daglegvarebutikkar og campingplassar. Bygge- og riveavfall, asbest, trykkimpregnert materiale, trevirke, metall, møblar, farleg avfall og elektrisk- og elektronisk avfall skal leverast til lovleg mottak, som er IHM sine miljøstasjonar. Sjå opningstider i påska her.

Elektrisk- og elektronisk avfall kan du og levere i retur til forhandlar.

Dersom det er fullt i hyttecontaineren du nytter til vanleg, så sjekk containeren ved sida av. Det er sjeldan fullt i alle containerane! Det er og viktig å flatpakke pappen. Då tek du ikkje opp plassen for alle naboane. Ein siste oppmoding er å halde det reint og fint rundt leveringspunkta, slik at det vert triveleg for alle - både for brukarane og for renovatøren. Då er det og større sjanse for at dei som kjem etter deg gjer det og.

Mange brenn drikkekartongar når dei er på hytta. Dette er ikkje å anbefale, då dei gjev lite varme men mykje røyk og aske. I tillegg til at forureininga aukar og faren for pipebrann. Den beste måten å nytte ressursane i drikkekartong og emballasjekartong på, er å levere til gjenvinning der det er lagt til rette for dette, eller å levere til miljøstasjonen.

Hugs å sortere sjølv om du har ferie! 

Betalingsterminal på Miljøstasjonen

Betalingsterminal på Miljøstasjonen

Vi har no innført betaling med bankkort på våre miljøstasjonar. Frå 1. april vert det innført fakturagebyr på papirfaktura. Næringskundar som framleis ønskjer faktura, kan og få denne på e-post el... Les meir

Ledig stilling sjåfør og ferievikar administrasjon

Ledig stilling sjåfør og ferievikar admi…

IHM søkjer SJÅFØR OG FERIEVIKAR ADMINISTRASJON Vi treng òg sjåførar til vikartenester gjennom året, og ynskjer at interesserte tek kontakt. Les stillingsutlysig sjåfør og stillingsutlys... Les meir

Vår i lufta!

Vår i lufta!

VÅRRYDDING! Tid for å rydde både ute og inne! Laurdagsopne miljøstasjonar finn du på Voss 18. og 25. april, i Eidfjord og Jondal 25. april og 2. mai. Kjeldesorterar du, slår du fleire flogar i ein ... Les meir