julepapir2014

Snart er det jul igjen!

Jula er tida for å gleda andre. Det kan du gjere på mange måtar. Gåver kan vere så mangt. Tenk gjerne på at mange produkt kan vera skadelege både for helse og miljø. Her finn du nyttige tips

Kameraovervaking

Kameraovervaking

IHM har etablert kameraovervaking ved avfallsmottaket på Voss. Dette er eit ledd i verksemda sitt kvalitetsarbeid. Føremålet er i fyrste omgang å ivareta dei tilsette sin helse og tryggleik, men og ... Les meir

Takk til alle som deltok!

Takk til alle som deltok!

Vi har i vår gjennomført ei brukarundersøking for å få vite meir om kva abonnentane meiner om oss og dei tenestene vi leverer. Målet er å levere endå betre tenester og informere om det abonnentane e... Les meir

Korleis skal du plassera dunken

Korleis skal du plassera dunken

Korleis du plasserer dunken Einmannsbetente renovasjonsbilar har mange fordelar med omsyn til arbeidsmiljø og effektivitet. For å få best mogleg utbytte av teknologien krev det likevel litt presisjon... Les meir