ulvund-fjord-sommar-2014

Sommaren er her!

... og med den kjem tida for å ordna og stella i heim og hage. Hugs at målingsrestar og bygningsavfall skal leverast på miljøstasjonen. Og når arbeidet er gjort - hugs å nyte natur og friluftsliv! IHM arbeider heile året for at alle skal få ei rein oppleving. Du bidrar til dette når avfall går til gjenvinning eller forsvarleg destruksjon.

Her finn du opningstider for miljøstasjonane.

IHM GODTEK ILAGT FØRELEGG

IHM GODTEK ILAGT FØRELEGG

INDRE HORDALAND MILJØVERK IKS (IHM) GODTEK ILAGT FØRELEGG. IHM vart den 18.06.2015 ilagt eit førelegg stort kr. 1.000.000,-. Bakgrunnen for førelegget er den tragiske ulukka på Bjørkemoen 28. juni 20... Les meir

Ressursar i matavfall

Ressursar i matavfall

Kvar nordmann kastar i gjennomsnitt litt over 50 kg matavfall i året! Ditt viktigaste bidrag for miljøet, er sjølvsagt å syte for å redusere mengda matavfall som vert kasta. Dett gjer du fyrst og fram... Les meir

Ulovleg brenning

Ulovleg brenning

Mange nyttar ferien til å rydde i hus og hage. Ryddeiver er flott så lenge du ikkje brenn avfallet ditt på bålet eller i omnen! Det er nemlig ikkje lov!  Miljøgifter Skrot og rot som vert samla... Les meir