julepapir2014

No er det jul igjen!

Jula er tida for å gleda andre. Det kan du gjere på mange måtar. Gåver kan vere så mangt. Tenk gjerne på at mange produkt kan vera skadelege både for helse og miljø. Her finn du nyttige tips

Viktig melding:

Grunna svært vanskeleg vinterføre kan det verta forseinkingar på IHM sine innsamlingsruter på avfall. Dette gjeld både hushaldsruter og næringsruter, både på Voss og i Hardanger.

Dei stadene dette gjeld, vil me prioritera å få tømd så snart som råd, og når forholda tillet det.

Opningstider i jula

Opningstider i jula

Her finn du ei oversikt over opningstidene våre i jula. Vi minner og om endringar i rutene i samband med jul og nyttår. Sjå tømekalenderen! Dersom du ikkje har fått tømekalender for 2015 i postkassa, ... Les meir

Nytt infoark i desember

Nytt infoark i desember

IHM har alltid hatt eit miljø- og ressursperspektiv. For å leva opp til visjonen – På naturen si side – er vi heilt avhengige av tillit frå abonnentane og kundane. Vi legg til rette for kjeldesorterin... Les meir

Kameraovervaking

Kameraovervaking

IHM har etablert kameraovervaking ved avfallsmottaket på Voss. Dette er eit ledd i verksemda sitt kvalitetsarbeid. Føremålet er i fyrste omgang å ivareta dei tilsette sin helse og tryggleik, men og ... Les meir