På miljøvenleg skuleveg

Skulestart - på naturen si side

Meir enn 600 000 skulebarn tek i desse dagar fatt på eit nytt skuleår. I sekken ligg både pennal, skrivepapir og matpakke. Her kan du lese meir om Skulestart - på naturen si side

IHM GODTEK ILAGT FØRELEGG

IHM GODTEK ILAGT FØRELEGG

INDRE HORDALAND MILJØVERK IKS (IHM) GODTEK ILAGT FØRELEGG. IHM vart den 18.06.2015 ilagt eit førelegg stort kr. 1.000.000,-. Bakgrunnen for førelegget er den tragiske ulukka på Bjørkemoen 28. juni 20... Les meir

Ressursar i matavfall

Ressursar i matavfall

Kvar nordmann kastar i gjennomsnitt litt over 50 kg matavfall i året! Ditt viktigaste bidrag for miljøet, er sjølvsagt å syte for å redusere mengda matavfall som vert kasta. Dett gjer du fyrst og fram... Les meir

Ulovleg brenning

Ulovleg brenning

Mange nyttar ferien til å rydde i hus og hage. Ryddeiver er flott så lenge du ikkje brenn avfallet ditt på bålet eller i omnen! Det er nemlig ikkje lov!  Miljøgifter Skrot og rot som vert samla... Les meir