IHM

Tmekalendar 10

Tømekalendar

Miljstasjonar 11

Miljøstasjonar

Sorteringsguide 12

Sorteringsguide

Vårrydding - hageavfall og landbruksplast

Tid for vårrydding! Sjå kva du eller andre kan gjenbruke, og hugs kjeldesortering. Ikkje berre vert det reint og triveleg, men du tek òg vare på ressursane i tillegg til å spare energi og uttak av jomfruelege naturressursar. Les når du kan levere hageavfall og landbruksplast, og kva vi kan bidra med om du vil arrangere ryddedugnad:

HAGEAVFALL:

Hageavfall kan du levere på fylgjande miljøstasjonar f.o.m. veke 17 t.o.m. veke 24.

Ulvik, tysdagar kl. 12 -18

Granvin, onsdagar kl.12 -17.30

Kinsarvik, torsdagar kl. 12 - 18

Du kan levere hageavfall heile året til avfallsmottaket på Voss. Opningstider: mån-ons og fre kl 0800-1530, tors kl 0800-1800.

LANDBRUKSPLAST:

Det vert høve til å levere landbruksplast til miljøstasjonane i opningstida, i veke 21 (Utne, Ulvik og Granvin) og veke 22 (Eidfjord, Jondal og Kinsarvik). Levering av landbruksplast utanom desse dagane kan skje til avfallsmottaket på Bjørkemoen, Voss gjennom heile året. Vii oppmodar til å levere i løpet av mai månad.

Vi minner om sorteringskrava. Landbruksplasten skal sorterast i to fraksjonar:

• Rundballesekker, emballasjesekker, innersekk i storsekk, krympeplast, bobleplast, rundballefolie, klebe-/strekkfolie

• Voven yttersekk

Det er viktig å sortere frå nylonnett og tauverk. I den grad det er mogeleg ber vi og om at plasten er rista rein for jord, stein, streng, plankar og liknande.

Dersom du lager eit sorteringssystem som fungerer godt, vert sorteringa enklare og kvaliteten på plasten betre.

RYDDEDUGNADER:

Om du ønskjer å arrangere ryddedugnad, kan IHM bidra med sekker til innsamling av plastemballasje, og blanke sekker til restavfall. Dette kan du hente på miljøstasjonen i opningstida. Ikkje gløym kjeldesortering, slik at mest mogeleg avfall kan gå til gjenvinning. Avfall frå ryddedugnader, kan du (lag, fereiningar, organisasjonar, skular og barnehagar) levere gratis på miljøstasjonen i din kommune. Ta kontakt med IHM, tlf. 56 52 99 00, dersom større ryddedugnader er planlagt, og ein treng container, kontakt IHM for avtale.   

 

IHM på Instagram:

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss