IHM

IHM PÅ FACEBOOK

No kan du følgje IHM på Facebook! Dette er eit av fleire tiltak for å betre informasjonen til abonnentane.

Gå til facebooksida

UTPLASSERING AV DUNKAR

- ny henteordning for glas- og metallemballasje. Innan utgangen av juli har alle på ruter i fjorden fått utdelt dunk til glas- og metallemballasje. Då gjenstår rute 7, 8, 9, 10,11 og 12 på Voss. 

Me tek sikte på å starte opp innsamling i veke 37. Dette vert annonsert på heimesida, facebook og i lokalavisene.Tømekalender for innsamling av glas- og metallemballasje vert lagt ut her med det fyrste.  

Meir info om ordninga finn du her.

KUNNGJERING

IHM kunngjer på vegne av våre eigarkommuner at det vert sett igang arbeid med revisjon av dei lokale renovasjonsforskriftene; innsamlingsforskrifta og gebyrforskrifta. Eventuelle innspel kan rettast til Indre Hordaland Miljøverk IKS på Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.. med frist 1. august 2018.

Tmekalendar 10

Tømekalendar

Miljstasjonar 11

Miljøstasjonar

Sorteringsguide 12

Sorteringsguide

Vegkart for sirkulær økonomi

SirkulærøkonomiVegkartet er eit bidrag til regjeringa sitt ekspertutval for grøn konkurransekraft, om korleis Noreg skal gå frå ein lineær til ein sirkulær økonomi. Vegkartet har til føremål å vise korleis avfalls- og gjenvinningsbransjen kan bidra til høgare ressurseffektivitet i samfunnet, samstundes som vi skapar arbeidsplassar og økonomisk vekst.

pdfVeikart for sirkulær økonomi (SAMANDRAG)5.67 MB

pdfAvfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulær økonomi (Tekst, fullversjon)1.67 MB

 

IHM på Instagram:

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

facebook  instagram

   

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss