IHM

Utplassering av nye dunkar

Utplassering dunkar for ny henteordning for glas- og metallemballasje startar i veke 21 i Eidfjord.

Vidare framdrift vert oppdatert her.

LANDBRUKSPLAST

Containerar til innsamling av landsbruksplast på miljøstasjonane:

  • Ulvik - tysdag 22. mai og tysdag 29. mai
  • Eidfjord - onsdag 23. mai
  • Kinsarvik - torsdag 24. mai
  • Utne - måndag 28. mai og måndag 4. juni
  • Granvin - onsdag 30. mai
  • Jondal - torsdag 31. mai

HAGE

HAGEAVFALL

Containerar på for innsamling av hageavfall:

  • Veke 16 - 25 i Ulvik, Granvin og Kinsarvik.

Tmekalendar 10

Tømekalendar

Miljstasjonar 11

Miljøstasjonar

Sorteringsguide 12

Sorteringsguide

Vegkart for sirkulær økonomi

SirkulærøkonomiVegkartet er eit bidrag til regjeringa sitt ekspertutval for grøn konkurransekraft, om korleis Noreg skal gå frå ein lineær til ein sirkulær økonomi. Vegkartet har til føremål å vise korleis avfalls- og gjenvinningsbransjen kan bidra til høgare ressurseffektivitet i samfunnet, samstundes som vi skapar arbeidsplassar og økonomisk vekst.

pdfVeikart for sirkulær økonomi (SAMANDRAG)5.67 MB

pdfAvfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulær økonomi (Tekst, fullversjon)1.67 MB

 

IHM på Instagram:

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss