IHM

Meldingar:

  • 7 feb  

    Eidfjord: Miljøstasjonen i Simadal, viktig melding

    Me endrar opningsdag til onsdag f.o.m. 14. februar. Opningstider vert som før kl. 12.00 – 18.00. Ring oss på 56 52 99 00 ved spørsmål. Velkomen til miljøstasjonen!

Tmekalendar 10

Tømekalendar

Miljstasjonar 11

Miljøstasjonar

Sorteringsguide 12

Sorteringsguide

Vegkart for sirkulær økonomi

SirkulærøkonomiVegkartet er eit bidrag til regjeringa sitt ekspertutval for grøn konkurransekraft, om korleis Noreg skal gå frå ein lineær til ein sirkulær økonomi. Vegkartet har til føremål å vise korleis avfalls- og gjenvinningsbransjen kan bidra til høgare ressurseffektivitet i samfunnet, samstundes som vi skapar arbeidsplassar og økonomisk vekst.

pdfVeikart for sirkulær økonomi (SAMANDRAG)5.67 MB

pdfAvfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulær økonomi (Tekst, fullversjon)1.67 MB

 

IHM på Instagram:

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss