IHM

Meldingar:

Tmekalendar 10

Tømekalendar

Miljstasjonar 11

Miljøstasjonar

Sorteringsguide 12

Sorteringsguide

Merkeordning for avfallsdunkar

I vårt kvalitetssikringsarbeid er det trong for å synleggjere skilnaden mellom "Normalhushald" og "Småhushald" slik at ein legg til rette for samsvar mellom type abonnement og tømefrekvens.

Alle våre abonnentar som er registrert med «normalhushald» får i desse dagar brev med merkemateriell til restavfallsdunken.

Vi ber om at dei det gjeld merker restavfallsdunken som vist i brevet.

Slik skal dunken merkast

Merken "Normalhushald" skal monterast sentrert framme på loket. Sirkelen skal monterast på kanten av dunken på høgre hjørnet (sett framfrå), ca 13 cm frå kant oppe.

Dunkar merka 1000x309

 

Restavfallsdunkar som ikkje er merka med “Normalhushald”, vert rekna som småhushaldsdunkar, og vert tømt ein gong kvar månad frå og med veke 34 (21. august).  Dette i samsvar med vedteke betalingsregulativ for gebyr.

Ta kontakt  på tlf. 56 52 99 00 dersom du har spørsmål.

 

IHM på Instagram:

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss