IHM

IHM PÅ FACEBOOK

No kan du følgje IHM på Facebook! Dette er eit av fleire tiltak for å betre informasjonen til abonnentane.

Gå til facebooksida

UTPLASSERING AV DUNKAR

- ny henteordning for glas- og metallemballasje. Innan utgangen av juli har alle på ruter i fjorden fått utdelt dunk til glas- og metallemballasje. Då gjenstår rute 7, 8, 9, 10,11 og 12 på Voss. 

Me tek sikte på å starte opp innsamling i veke 37. Dette vert annonsert på heimesida, facebook og i lokalavisene.Tømekalender for innsamling av glas- og metallemballasje vert lagt ut her med det fyrste.  

Meir info om ordninga finn du her.

KUNNGJERING

IHM kunngjer på vegne av våre eigarkommuner at det vert sett igang arbeid med revisjon av dei lokale renovasjonsforskriftene; innsamlingsforskrifta og gebyrforskrifta. Eventuelle innspel kan rettast til Indre Hordaland Miljøverk IKS på Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.. med frist 1. august 2018.

Tmekalendar 10

Tømekalendar

Miljstasjonar 11

Miljøstasjonar

Sorteringsguide 12

Sorteringsguide

Innføring av ny henteordning

IHM vil i løpet av hausten 2018 starte innsamlingsruter for glas- og metallemballasje. Når den nye ordninga er innført vil dei eksisterande bringepunkta verte avvikla.

Dette skal oppi dunken:

 symnbol glasemballasje Glasemballasje - Glasemballasje frå mat- og drikkevarer. Klar og farga glasemballasje som flasker, syltetøyglas m.m
 metallemballasje Metallemballasje – Metallemballasje frå mat- og drikkevarer. Hermetikkboksar, drikkeboksar utan pant, aluminiums- folie, -beger og -behaldarar inkl. telyshaldarar i aluminium.

 

Dette skal ikkje oppi dunken:Oda glas og metallemballasje dunk copy
Glas og metall som ikkje er emballasje. Steintøy, eldfaste former, steikepanner, gryter, keramikk, porselen, krystall, knuste glasruter o.l., omnsglas
NB! Medisinflasker må leverast i retur til apoteket!

Gjenstandar som ikkje passar i det runde innkastet på loket skal ikkje oppi dunken!

 

 

Ver klar over at:
• Innføring av den nye ordninga medfører ikkje endring i gebyret
• Tøming av dunkane vert starta opp hausten 2018. IHM si heimeside vert fortløpande oppdatert.

 

 

- Visste du at…

Det er eit stort potensiale for å spare energi ved gjenvinning av glas- og metallemballasje. Til dømes reduserer ein energibruken med 90% ved å produsere aluminium frå gjenvunne materiale framføre jomfrueleg materiale. For kvart kilo produsert aluminium sparar ein 10 kg CO2 ekvivalentar. I tillegg sparar vi jomfruelege ressursar som det er knappheit på.

Infoskriv_utrulling_henteordning.pdf

 

IHM på Instagram:

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

facebook  instagram

   

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss