Laurdagsope

 

NB! Miljøstasjonen i Jondal held laurdagsope 5. august og 12. august, frå kl. 9 - kl. 15. 

 

Lurar du på når dei andre miljøstasjonane held ope? Sjå Miljøstasjonar. 

Utskrift