Påminning: Feste merkemateriell

Vi minner om frist 21 august for å feste tilsendt merkemateriell til restavfallsdunken.

Dette gjelder abonnentar med normalhushald.

Utskrift