Levér tilbake til forhandlar

Udetonerte rakettar og anna fyrverkeri som ikkje vil gå av på nyttårsaftan, er ei fare om det vert kasta i restavfallet og vert med på renovasjonsbilen vidare inn på avfallsanlegget. Ubrukte rakettar og annet fyrverkeri må du levere tilbake til forhandlar! Dei skal ha kompetanse på mottak og handsaming av fyrverkeri, og transport.

Utskrift