Deler av rute 17 Deildo - Fresvik (Hovland, Børve, Sekse)

Grunna innkøyring etter høgtid vart rute 17 køyrd tysdag 2. januar, ikkje onsdag, som vanleg. Ein del abonnentar på  ruta fekk ved ein feil ikkje tømekalendederen før tysdag 2. januar, og kan ha gått glipp av denne endringa. 

Dei som ikkje fekk sett fram rest/bio tydag 2. januar, kan setje fram dunken måndag 8. januar, ev. med ekstra sekk. NB! gjeld delar av rute 17. Deildo - Fresvik (Hovland, Børve, Sekse). Vi beklagar dette.  

Utskrift