Glatte vegar!

Grunna is og glatte vegar kan det verte forseinkingar på våre ruter. La dunken stå framme til denne er tømd. Ta kontakt med IHM på tlf. 56 52 99 00 om du har spørsmål. 

Utskrift