IHM

Vil du bli ein strandryddar?

Kva returpunkt finst i området ditt?

Vil du læra meir om miljøet?

Kva er farleg avfall?  

Når er neste tømmedag?

Klikk for tømekalendar

Tømmekalender

Klikk for miljøstasjonar

Miljøstasjonar

Klikk for sorteringsguide

Sorteringsguide

 

Finn tidspunkt for tømming glas- og metallemballasje

Same rutenummer og vekedag som før. Tømming kvar 8. veke.

Tømmekalender for glas og metall

NB!
For rute 15 vert det tømming MÅNDAG 24/12 i veke 52.
For rute 17 vert det tømming TORSDAG 27/12 i veke 52.

Snart klare for henting av din glas- og metallemballasje

glas og metall symbolsrikel copy

JA TAKK!

  • Glasemballasje frå mat- og drikkevarer.
  • Klar og farga glas- emballasje som flasker, syltetøyglas m.m
  • Metallemballasje frå mat- og drikkevarer.
  • Hermetikkboksar, drikkeboksar utan pant, aluminiumsfolie/-beger/-behaldarar inkl. telyshaldarar i aluminium.

NEI TAKK!

  • Glas og metall som ikkje er emballasje.
  • Steintøy, eldfaste former, steikepanner, gryter, keramikk, porselen, krystall, knuste glasruter o.l., omnsglas.
  • NB! Medisinflasker må leverast i retur til apoteket!

Gjenstandar som ikkje passar i det runde innkastet på loket skal ikkje oppi dunken!

Tmekalendar 10

Tømekalendar

Miljstasjonar 11

Miljøstasjonar

Sorteringsguide 12

Sorteringsguide

IHM på Facebook

No kan du følgje IHM på Facebook! Dette er eit av fleire tiltak for å betre informasjonen til abonnentane.

Gå til facebooksida

Har du framande artar i hageavfallet?

Framande artar med risiko for natur, plante- og dyrehelse eller artar som er forbode:

Det er eit aukande problem at hageplanter invaderer landskapet og slik vert ein fare for det biologiske mangfaldet. Planter som opphaveleg er importert av pryd- og nytteverdi, kan etter kvart opptre som ugras.

Les meir …

Vegkart for sirkulær økonomi

På vegen til lågutsleppssamfunnet har avfalls- og gjenvinningsbransjen ei viktig rolle å spele. Avfall Norge har i lag med Norsk Gjenvinning og Vesar arbeidd ut «Veikart for en sirkulær økonomi.

Les meir …

 

IHM på Instagram:

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

facebook  instagram

   

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss