IHM

Covid 19 - innsamlingsruter/miljøstasjon

corona612 ntb

Informasjon om IHM sine koronatiltak

IHM tar situasjonen rundt spreiing av covid-19 alvorleg og gjennomfører ei rekkje tiltak for å redusere smittespreiing både  internt og i kontakt med våre abonnentar og kundar.

Me ber derfor  våre besøkande om å ta fylgjande hensyn ved besøk til miljøstasjon: 
Hald god avstand - minst ein meter frå kvarandre og hald din plass i køen, ha god håndhygiene før, under og etter besøket hjå oss. Er du i karantene skal du IKKJE ta turen til våre miljøstasjonar.

Sorter avfallet godt før du lesser på bilen. Me tar i mot betaling både på kort og vipps! IHM vil så langt det lar seg gjere å halde våre miljøstasjonar åpne.

Me stenger kundeservice for fysiske henvendingar f.o.m 9.november. Du kan treffe oss på telefon 56 52 99 00 eller e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. 

Les meir

Tmekalendar 10

Tømekalendar

Miljstasjonar 11

Miljøstasjonar

Sorteringsguide 12

Sorteringsguide

Svar på det mange lurer på:

Når huset eller hytta er lite i bruk, og eg ikkje leverer avfall frå bustaden, skal eg då betale renovasjonsgebyr?

Eigarkommunane til IHM har vedteke tvungen renovasjon for hus og hytter i vår region. Dette betyr at du må betala renovasjonsgebyr sjølv om huset ikkje er i dagleg bruk.

Så lenge hytta er i bruk, og står oppført i eigedomsmatrikkelen, må hyttekundane betale renovasjonsgebyr, anten ho vert nytta eller ei. Politikarane har vedteke at det skal vera tvungen renovasjon i IHM sine eigarkommunar. Det er heilt umogeleg, og heller ikkje ønskjeleg å kontrollere den enkelte hytteeigar sin bruk av hytta. Gebyret kan såleis ikkje differensierast på bakgrunn av dette.

Kva skal til for at eg kan få fritak for renovasjonsgebyret?

Fritak for renovasjonsgebyret kan du berre få etter søknad, dersom bustaden står tom i minst eit år. Dersom du har husvære for utleige kan du og få fritak frå gebyret dersom du går over til å nytta heile huset sjølv. I begge desse høva må avfallsdunkane leverast inn til IHM. For å få fritak må du senda inn ein søknad til IHM. Last ned Søknadsskjema for fritak av ordinær renovasjon. Ver obs på at fritaket ikkje har tilbakeverkande kraft, og IHM må ha søknaden i hende før den termin det vert søkt fritak for.

Kva rabattordningar har IHM?

Kundar som komposterer matavfallet heime får redusert renovasjonsgebyr. Kontakt IHM for avtale.I tillegg til gebyrreduksjonen gjev IHM eit eingongstilskot til kjøp av kompostbinge på kr. 1000 mot dokumentasjon/kvittering.

IHM har differensierte gebyr for hytteeigarar. Dvs at du betalar mindre for ei lita hytte, langt frå allfarveg, enn du betalar for ei stor hytte med innlagt straum og veg. Det er ikkje mogleg for hyttekundar å få tilbod om heimekompostering i IHM.

Kvifor er ikkje boset mitt tømt?

For at du skal vere sikker på at boset ditt vert tømt, må det setjast fram til hentestaden før kl 07.00 hentedagen. Er du seinare ute med boset, kan du risikere at renovatøren alt har vore der. Sjekk også at du har sett ut rett dunk i rett vekenummer, og at du føl dei raude tala på tømekalenderen dersom du har småhushald. Det er lett å ta feil. Hugs å sortere! Dersom du til dømes kastar restavfall i papirdunken, vil ikkje renovatøren ta boset ditt med seg. Har du gjort alt rett, og du likevel opplever at dunken din ikkje er tømt, ta kontakt med IHM. Ved snø og vanskeleg føre, la dunken stå. Dei kan vere forseinka på ruta.

Korleis får eg tak i nye sekkar til innsamling av plastemballasje?

Du kan få sekker til plastemballasje ved å hengje lapp på dunken din, godt synleg og skjerma for vær og vind. Du kan og få sekker til innsamling av plastemballasje på miljøstasjonen eller på servicetorget i kommunen. Dersom du har hengt lapp på dunken, og det ikkje ligg at sekker til deg, kan dette skuldast at andre kan ha falt for freistinga og tatt rullen din med sekker. Det kan og skje at dei går tomme for ruller på bilen. Ta kontakt med IHM.

Sjå fleire spørsmål og svar her

 

IHM på Instagram:

 • Bli ein matreddar! Møt Geir Ole Selland og dotter Elida som saman med resten av familien har redusert matsvinnet med 79 %. (Foto: Avisa Hordaland/Bjørn Sandnes) Les om dette på vår heimeside Ihm.no/matsvinn-eller-matvinn #framtidenivårehender #matsvinn #sortere

  Instagram

 • Birthe og IHM gir ros til innbyggjarane som leverer inn EE-avfall☎️🔦🎮 Elektronisk og elektrisk avfall inneheld edle metall det er begrensa av i verda. Når du leverer EE-avfall kan minst 78 prosent av materiala brukast på nytt♻️ #kildesortering #gjenbruksglede

  Instagram

 • Stand på Voss i dag♻️Takk til store og små som besøkte oss. Dei store hadde mangen spørsmål om avfall og gjenvinning. Dei små fekk med seg hefter om avfall og gjenvinning♻️ Eivor og Mathilde vart hoppande glade for sitt hefte😍 Kvardagen vår er nettopp å sikre framtida for den komande generasjonen☘️ #gjenvinning #loop #sortere #tavarepånaturen

  Instagram

 • «No ser eg atter slike fjell og dalar, som deim eg i mine fyrste ungdom såg» Aasmund Olavsson Vinje. Ihm sin visjon - på naturen si side #klima #fjelltur #fjellblomster #tavarepånaturen

  Instagram

 • Denne veka har me hatt besøk av tre studentar frå Høgskulen på Vestlandet. Dei studerer geologi og skriv bacheloroppgåva for oss om grunnvasstilhøva rundt IHM på Bjørkemoen. Takk for innsatsen Erling, Sander, Ferdinand og Thomas, sjåast igjen på neste runde med feltarbeid! #georadar #hvlsogndal 📸@Erling Vikane Knutsen #grunnvanninorge #miljøvern

  Instagram

 • Skal du besøka miljøstasjonen vår på Bjørkemoen i sommar kan det vera du er så heldig å møte på sommarvikarane våre Ørjan, Maria eller Fredrik. Dette er blide ungdommar som tek si oppgåve på alvor og gjer ein viktig jobb for miljøet. Dei oppfordrar til å bruke miljøstasjonen som har open heile sommaren. Våre opningstider Finn du på vår heimeside www.ihm.no God sommar og velkomen til oss☘️🌍🌞🐝 #miljøbevisst #sortere #sommerjobb #kildesortering #

  Instagram

 • Helsing frå sjåfør rute 19 - Ulvik- Me må vera einige i at me bur i eit vakkert land, med rein natur og frisk luft. Me vert stadig meir miljøbevisste her i landet. Me ynskjer å ta vare på naturen🌿 🌲🍀og dyrelivet🐞🐦🐝. Viste du at me hadde verdas fyrste miljøvernminister? Oppretta 8 mai 1972 og han heitte Olav Gjærvoll. God helg😊- og hugs å kildesortering.♻️ #kildesortering #gjenvinning #sjåførlivet

  Instagram

 • Dei tilsette er bedrifta sin viktigaste ressurs. Her er våre flotte kolleger som besto fagprøven i gjenvinningsfaget med glans 2019. #gjenvinningsfaget #gjenvinning #ressursarpårettveg #avfallshåndtering #kildesorteringerviktig #sortere

  Instagram

 • Kjekkt å bli satt pris på😀💚 Vår kollega Kjell Gjerme fekk ei kjekk overasking på si rute til Jondal. Jentene i Ekro hadde ei flott helsing til våre renovatører. Dette vert sett stor pris på💚 #sjåførenshverdag #sortere #kildesorteringerviktig

  Instagram

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300