IHM

Vil du bli ein strandryddar?

Vil du læra meir om miljøet?

Kva er farleg avfall?  

Når er neste tømmedag?

Klikk for tømekalendar

Tømmekalender

Klikk for miljøstasjonar

Miljøstasjonar

Klikk for sorteringsguide

Sorteringsguide

 

Tmekalendar 10

Tømekalendar

Miljstasjonar 11

Miljøstasjonar

Sorteringsguide 12

Sorteringsguide

Mottak av landbruksplast

På avfallsmottaket på Voss kan du levere landbruksplasten heile året. I mai/juni vert det høve til å levere landbruksplast til alle miljøstasjonane i opningstida desse dagane, merk ekstra dag i Kinsarvik:

Les meir …

Har du framande artar i hageavfallet?

Gjeld framande artar med risiko for natur, plante- og dyrehelse eller artar som er forbode: Det er eit aukande problem at hageplanter invaderer landskapet og slik vert ein fare for det biologiske mangfaldet.

Les meir …

Ja, det nytter!

Henteordninga for glas- og metallemballasje har vore i drift rundt eit halvt år. Resultata let ikkje vente på seg. Samanlikna med fyrste kvartal i fjor, vart det i år samla inn om lag 35 prosent meir glas- og metallemballasje frå hushalda i fyrste kvartal.

Les meir …

Vårrydding og mottak hageavfall

Tid for vårrydding! Sjå kva du eller andre kan gjenbruke, og hugs kjeldesortering. Du tek vare på ressursane i tillegg til å spare energi og uttak av jomfruelege råvarer. Her kan du sjå når du kan levere hageavfall og kva IHM kan bidra med om du vil arrangere ryddedugnad:

Les meir …

Last ned IHM-appen

Har du enno ikkje lasta ned tømmeAppen vår? Med denne har du tømmekalenderen på mobilen og vil få påminning når det er din hentedag! I Appen finn du også oversikt over miljøstasjonar, opningstider og etterkvart kart over hyttereturpunkt.

Les meir …

 

IHM på Instagram:

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

facebook  instagram

   

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss