IHM

Vårkampanje på containerutleige for private

Vårkampanje på containerutleige for private

Skal du rydde eller pusse opp i heimen og har bruk for ein container?

Du kan no bestille container til fastpris kr 4990,-

Totalpris inkluderar transport, leige inntil 7 dagar og avfall i container.

 

Les meir

Tmekalendar 10

Tømekalendar

Miljstasjonar 11

Miljøstasjonar

Sorteringsguide 12

Sorteringsguide

Svar på det mange lurer på:

Når huset eller hytta er lite i bruk, og eg ikkje leverer avfall frå bustaden, skal eg då betale renovasjonsgebyr?

Eigarkommunane til IHM har vedteke tvungen renovasjon for hus og hytter i vår region. Dette betyr at du må betala renovasjonsgebyr sjølv om huset ikkje er i dagleg bruk.

Så lenge hytta er i bruk, og står oppført i eigedomsmatrikkelen, må hyttekundane betale renovasjonsgebyr, anten ho vert nytta eller ei. Politikarane har vedteke at det skal vera tvungen renovasjon i IHM sine eigarkommunar. Det er heilt umogeleg, og heller ikkje ønskjeleg å kontrollere den enkelte hytteeigar sin bruk av hytta. Gebyret kan såleis ikkje differensierast på bakgrunn av dette.

Kva skal til for at eg kan få fritak for renovasjonsgebyret?

Fritak for renovasjonsgebyret kan du berre få etter søknad, dersom bustaden står tom i minst eit år. Dersom du har husvære for utleige kan du og få fritak frå gebyret dersom du går over til å nytta heile huset sjølv. I begge desse høva må avfallsdunkane leverast inn til IHM. For å få fritak må du senda inn ein søknad til IHM. Last ned Søknadsskjema for fritak av ordinær renovasjon. Ver obs på at fritaket ikkje har tilbakeverkande kraft, og IHM må ha søknaden i hende før den termin det vert søkt fritak for.

Kva rabattordningar har IHM?

Kundar som komposterer matavfallet heime får redusert renovasjonsgebyr. Kontakt IHM for avtale.I tillegg til gebyrreduksjonen gjev IHM eit eingongstilskot til kjøp av kompostbinge på kr. 1000 mot dokumentasjon/kvittering.

IHM har differensierte gebyr for hytteeigarar. Dvs at du betalar mindre for ei lita hytte, langt frå allfarveg, enn du betalar for ei stor hytte med innlagt straum og veg. Det er ikkje mogleg for hyttekundar å få tilbod om heimekompostering i IHM.

Kvifor er ikkje boset mitt tømt?

For at du skal vere sikker på at boset ditt vert tømt, må det setjast fram til hentestaden før kl 07.00 hentedagen. Er du seinare ute med boset, kan du risikere at renovatøren alt har vore der. Sjekk også at du har sett ut rett dunk i rett vekenummer, og at du føl dei raude tala på tømekalenderen dersom du har småhushald. Det er lett å ta feil. Hugs å sortere! Dersom du til dømes kastar restavfall i papirdunken, vil ikkje renovatøren ta boset ditt med seg. Har du gjort alt rett, og du likevel opplever at dunken din ikkje er tømt, ta kontakt med IHM. Ved snø og vanskeleg føre, la dunken stå. Dei kan vere forseinka på ruta.

Korleis får eg tak i nye sekkar til innsamling av plastemballasje?

Du kan få sekker til plastemballasje ved å hengje lapp på dunken din, godt synleg og skjerma for vær og vind. Du kan og få sekker til innsamling av plastemballasje på miljøstasjonen eller på servicetorget i kommunen. Dersom du har hengt lapp på dunken, og det ikkje ligg at sekker til deg, kan dette skuldast at andre kan ha falt for freistinga og tatt rullen din med sekker. Det kan og skje at dei går tomme for ruller på bilen. Ta kontakt med IHM.

Sjå fleire spørsmål og svar her

 

IHM på Instagram:

 • Ein tømmekalender kan brukast til så mangt🤩 Ei mor sendte oss dette biletet😃.Ny tømmekalender er på veg👍🏻 #tømmekalender #kunstverk

  Instagram

 • ME TEK SATS FOR LAURDAGSOPEN MILJØSTASJON PÅ BJØRKEMOEN😀♻️ Frå i år vert det laurdagsopen miljøstasjon på Bjørkemoen fyrste laurdag i kvar månad, med nokre unntak. Du finn datoane i tømmekalender, tømmeapp og på vår heimeside. Ope kl 10.00 - 1400 fylgjande datoar: 6 feb, 6 mars, 8 mai, 5 juni, 3 juli, 7 aug, 4 sept, 2 okt, 6 nov og 6 des. Me ynskjer hushald, hytteeigarar og næring hjerteleg velkomne! #miljøstasjon #gjenvinning #avfallshåndtering

  Instagram

 • Mandag og tysdag denne veka køyrde våre sjåførar sine siste hushaldningsruter for rute 15,16,17 og 18. Stor takk til alle fjordingar for flotte helsingar som våre sjåfører fekk i form av rørande helsingar og gåver som de la att på dunkane.🎁🥰 De skal vite dette vart sett stor pris på!!! Lykke til vidare og hald fram med den gode kildesorteringa♻️

  Instagram

 • Me vil ynskja alle våre abonnentar og samarbeidspartnarar ei riktig god jol og eit godt nyttår🎄🌟 #yrkessjåfør #kildesortering #jul

  Instagram

 • TIPS OG RÅD TIL RIBBEFEITT OG SMULT 🎄 Hell ikkje feitt eller olje i toalett eller i vasken. Dette kan tette røyra og tiltrekke seg m.a rotter. 🎄 La steikebrettet stå til det er blitt kaldt etter at ribba er steikt (eller pinnekjøttet trekkt) Skrap av feittet og legg det i matavfallet. 🎄 Flytande feitt eller olje kan du hella over i ein kartong, teipe igjen og kaste i restavfallet. 🎄 Feittet kan du og ta vare på og eventuellt fryse det ned. Bruk det i matlaginga, som til sauser, ovnbakt potet, potetstappe og heimalaga rødkål. #mat #sortere #jul

  Instagram

 • SORTER I JULA ( - og lag litt mindre avfall) Jula er høgtid for hygge og tradisjonar, men det er og meir forbruk enn ellers i året. Det blir det ein del avfall av - mykje meir enn ellers. Gjer klart for sortering før gåvene vert åpna. Lag dykkar eigen vetle "miljøstasjon". Sortering for plastemballasje, gråpapir skal i papir, glansa gåvepapir skal kastast i restavfall. Gåveband, tau,hyssing og anna gåvepynt skal og i restavfallet. Eller ta vare på til neste års julegåver. 🎄🎄🎄 #sortere #jul #gjenvinning Takk for at du kildesorterer♻️

  Instagram

 • Bli ein matreddar! Møt Geir Ole Selland og dotter Elida som saman med resten av familien har redusert matsvinnet med 79 %. (Foto: Avisa Hordaland/Bjørn Sandnes) Les om dette på vår heimeside Ihm.no/matsvinn-eller-matvinn #framtidenivårehender #matsvinn #sortere

  Instagram

 • Birthe og IHM gir ros til innbyggjarane som leverer inn EE-avfall☎️🔦🎮 Elektronisk og elektrisk avfall inneheld edle metall det er begrensa av i verda. Når du leverer EE-avfall kan minst 78 prosent av materiala brukast på nytt♻️ #kildesortering #gjenbruksglede

  Instagram

 • Stand på Voss i dag♻️Takk til store og små som besøkte oss. Dei store hadde mangen spørsmål om avfall og gjenvinning. Dei små fekk med seg hefter om avfall og gjenvinning♻️ Eivor og Mathilde vart hoppande glade for sitt hefte😍 Kvardagen vår er nettopp å sikre framtida for den komande generasjonen☘️ #gjenvinning #loop #sortere #tavarepånaturen

  Instagram

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300