IHM

Artikkelarkiv

Kjeldesortering er viktig!

Kjeldeesortering blir med jevne mellomrom tatt opp til diskusjon! Reddar kjeldesortering klimaet?  Kjeldesortering er fyrst og fremst viktig fordi jordkloden kun har ei viss mengde ressursar. M... Les meir...

Skulestart - på naturen si side

Meir enn 600 000 skulebarn tek i desse dagar fatt på eit nytt skuleår. I sekken ligg både pennal, skrivepapir og matpakke. Hugs å ta gode miljøval for barnet ditt.   Skrivesaker I tusj, blek... Les meir...

Ikkje ta ferie frå kjeldesortering - God sommar !

Endeleg er det sommar og ein ser fram til ferie! I år vil nok dei aller fleste av oss feriere i Norge. Nordmenn elskar å feriere i Norge, og Norge elskar nordmenn på ferie. Flotte fjordar, fjell, foss... Les meir...

Hageavfall skal ikkje i matavfallsdunken. Kva gjer ein så med hageavfallet?

Sommaren er komen og med det veks og graset. Me opplever at fleire kastar sitt nyklippa gras frå hagen i dunken for matavfall. Våre bilar som hentar rest-og matavfall heime hjå deg har to kammer. E... Les meir...

God påske!

Mange tek påskefri frå kjeldesorteringa! Her finn du nyttig info om sortering.  Større hyttefelt i vår region har sorteringsløysingar. Returpunkt for glas- og metallemballasje finn du ved dei ... Les meir...

Hushald eller næring?

Om avfallet er hushaldsavfall eller næringsavfall kan vera avgjerande for om du skal betala ved levering. Ordninga med kostnadsfri levering av farleg avfall inntil 1000 kg gjeld hushaldningane.&nbs... Les meir...

Jolegåvetips

Den auka varehandelen i desember fører til stor auke i avfallsmengda kring jul og nyttår. Med enkle grep kan du vere med å gjere julehandelen litt meir miljøvenleg. Her får du nokre tips: Kjøp kva... Les meir...

Ny rull til plastemballasje?

Me får iblant spørsmål om korleis ein skaffar nye rullar med sekkar til innsamling av plastemballasje.  Slik får du tak i nye sekkar til plastemballasje: Heng lapp med melding på papirdunke... Les meir...

Spørsmål om forbod mot svarte avfallssekker

Avfallsselskap og kommunar står fritt til å bestemme om dei skal ta imot slike sekker. Ut frå miljø- og tryggleiksomsyn tek IHM sikte på å innføre eit forbod mot bruk av svarte avfallssekker. Erfar... Les meir...

Ja, det nyttar!

Henteordninga for glas- og metallemballasje har vore i drift rundt eit halvt år. Resultata let ikkje vente på seg. Samanlikna med fyrste kvartal i fjor, vart det i år samla inn om lag 35 prosent meir ... Les meir...

Last ned IHM-appen

Har du enno ikkje lasta ned tømme-appen vår? Med denne har du tømmekalenderen på mobilen og vil få påminning når det er din hentedag! I appen finn du også oversikt over miljøstasjonar, opningstider og... Les meir...

Innføring av ny henteordning

IHM vil i løpet av hausten 2018 starte innsamlingsruter for glas- og metallemballasje. Når den nye ordninga er innført vil dei eksisterande bringepunkta verta avvikla. Dette skal oppi dunken: ... Les meir...

Pusse opp? Enkle grep for mindre rot og kaos

Me nordmenn riv ned og pussar opp som berre det. Me er i europatoppen når det gjeld oppussing. Kvart år brukar nordmenn 94 millionar kroner på å pusse opp hus og hytter. Det blir fort mykje rot når me... Les meir...

Har du framande artar i hageavfallet?

Det er eit aukande problem at hageplanter invaderer landskapet og slik vert ein fare for det biologiske mangfaldet. Planter som opphaveleg er importert av pryd- og nytteverdi, kan etter kvart opptr... Les meir...Farleg avfall hushald

Farleg avfall er avfall som ikkje kan handsamast saman med anna avfall. Husstandar leverer 1000 kg i året med kostnadsdekking over gebyret.  Farleg avfall er avfall som ikkje kan handsamast sa... Les meir...

Tilpassa sortering

Inga verksemd er for liten, og inga for stor for å kjeldesortera på arbeidsplassen. Det beste for miljøet er å produsere minst mogeleg avfall. Det kan difor vera fornuftig å gå gjennom innkjøpsrutinan... Les meir...

Resultat 1 - 18 av 18

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300