IHM

Arkiv artiklar

Rutevising
Listevising
 • Tilpassa sortering

  Tilpassa sortering

  Inga verksemd er for liten, og inga for stor for å kjeldesortere på arbeidsplassen. Det beste for miljøet er å produsere minst mogeleg avfall. Det kan difor vere fornuftig å…

  fredag april 12 - 13

 • Slik plasserer du dunkane

  Slik plasserer du dunkane

  torsdag juli 16 - 15

 • Har du framande artar i hageavfallet?

  Har du framande artar…

  Det er eit aukande problem at hageplanter invaderer landskapet og slik vert ein fare for det biologiske mangfaldet.

  torsdag juni 22 - 17

 • Klimaveke

  Klimaveke

  I veke tre var det klimaveke i arbeidslivet. Vegen til eit betre klima føreset at alle tek ansvar og finn gode løysingar i lag.

  tysdag januar 16 - 18

 • Innføring av ny henteordning

  Innføring av ny henteordning

  IHM vil i løpet av hausten 2018 starte innsamlingsruter for glas- og metallemballasje. Når den nye ordninga er innført vil dei eksisterande bringepunkta verte avvikla.

  fredag mai 18 - 18

 • Last ned IHM-appen

  Last ned IHM-appen

  Har du enno ikkje lasta ned tømmeAppen vår? Med denne har du tømmekalenderen på mobilen og vil få påminning når det er din hentedag! I Appen finn du også oversikt…

  onsdag januar 02 - 19

 • Ja, det nyttar!

  Ja, det nyttar!

  Henteordninga for glas- og metallemballasje har vore i drift rundt eit halvt år. Resultata let ikkje vente på seg. Samanlikna med fyrste kvartal i fjor, vart det i år samla…

  måndag mai 20 - 19

 • Forbod mot svarte avfallssekker frå nyttår

  Forbod mot svarte avfallssekker…

  Frå nyttår vert det forbode å levere restavfall til miljøstasjonen i svarte sekker. Dette vert gjort av miljø- og tryggleiksomsyn.  

  tysdag september 03 - 19

 • Stand på Smalahovesleppet

  Stand på Smalahovesleppet

  IHM stilte på stand under Smalahovesleppet siste helga i september. Kjekt å treffe så mange av våre abonnentar som er engasjerte og gjerne vil gjere ein innsats for miljøet.

  tysdag oktober 01 - 19

 • Tømmekalender 2020?

  Tømmekalender 2020?

  Frå i år sender ikkje IHM ut tømmekalender i posten av omsyn til miljøet. Men me tilbyr andre måtar å få oversikt over hentedagar digitalt eller på papir.

  onsdag desember 11 - 19

 • Endring av betalingsgrunnlag ved levering av avfall

  Endring av betalingsgrunnlag ved…

  For hushaldningane vert betalingsgrunnlag ved levering til miljøstasjon lagt om frå vekt til volum frå 01.01.2020. 

  fredag desember 20 - 19

 • Renovasjon i Ullensvang kommune frå 01.01.2020

  Renovasjon i Ullensvang kommune…

  Frå 01.01.2020 vert Jondal kommune og Ullensvang herad innlemma i nye Ullensvang kommune. Det er vedteke at Ullensvang kommune skal drive renovasjon i eigen regi, men for

  torsdag desember 26 - 19

 • Hushald eller næring?

  Hushald eller næring?

  Om avfallet er hushaldsavfall eller næringsavfall kan vera avgjerande for om du skal betala ved levering.

  måndag januar 06 - 20

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

facebook  instagram

   

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss