IHM

Arkiv artiklar

Rutevising
Listevising
 • Tilpassa sortering

  Tilpassa sortering

  Inga verksemd er for liten, og inga for stor for å kjeldesortere på arbeidsplassen. Det beste for miljøet er å produsere minst mogeleg avfall. Det kan difor vere fornuftig å…

  fredag april 12 - 13

 • Skulestart - på naturen si side

  Skulestart - på naturen…

  Meir enn 600 000 skulebarn tek i desse dagar fatt på eit nytt skuleår. I sekken ligg både pennal, skrivepapir og matpakke. Hugs å ta gode miljøval for barnet ditt.

  onsdag juli 13 - 16

 • Kurs om elektronisk deklarering av farleg avfall

  Kurs om elektronisk deklarering…

  I alle år har det vore krav til at verksemder som produserer farleg avfall skal deklarera dette. Nytt av året er at deklareringa skal føregå elektronisk. Dette har ført til…

  fredag oktober 14 - 16

 • Har du framande artar i hageavfallet?

  Har du framande artar…

  Det er eit aukande problem at hageplanter invaderer landskapet og slik vert ein fare for det biologiske mangfaldet.

  torsdag juni 22 - 17

 • Klimaveke

  Klimaveke

  I veke tre var det klimaveke i arbeidslivet. Vegen til eit betre klima føreset at alle tek ansvar og finn gode løysingar i lag.

  tysdag januar 16 - 18

 • Pusse opp? Enkle grep for mindre rot og kaos

  Pusse opp? Enkle grep…

  Me nordmenn riv ned og pussar opp som berre det. Me er i europatoppen når det gjeld oppussing, og i 2016 brukte me heile 70 milliardar på å oppgradere bustadane…

  onsdag april 04 - 18

 • Innføring av ny henteordning

  Innføring av ny henteordning

  IHM vil i løpet av hausten 2018 starte innsamlingsruter for glas- og metallemballasje. Når den nye ordninga er innført vil dei eksisterande bringepunkta verte avvikla.

  fredag mai 18 - 18

 • Last ned IHM-appen

  Last ned IHM-appen

  Har du enno ikkje lasta ned tømmeAppen vår? Med denne har du tømmekalenderen på mobilen og vil få påminning når det er din hentedag! I Appen finn du også oversikt…

  onsdag januar 02 - 19

 • Ja, det nyttar!

  Ja, det nyttar!

  Henteordninga for glas- og metallemballasje har vore i drift rundt eit halvt år. Resultata let ikkje vente på seg. Samanlikna med fyrste kvartal i fjor, vart det i år samla…

  måndag mai 20 - 19

 • Forskriftene for renovasjon er revidert!

  Forskriftene for renovasjon er…

  Renovasjonsforskriftene for Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Voss er revidert. Dei seks herads - og kommunestyra har handsama og godkjend forskriftene. Du finn innsamlingsforskrifta her og gebyrforskrifta her.

  tysdag juni 25 - 19

 • Spørsmål om forbod mot svarte avfallssekker

  Spørsmål om forbod mot…

  Avfallsselskap og kommuner står fritt til å bestemme om dei skal ta imot slike sekker. Ut frå miljø- og tryggleiksomsyn tek IHM sikte på å innføre eit forbod mot bruk…

  tysdag september 03 - 19

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

facebook  instagram

   

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss