IHM

Artikkelarkiv

Ledige stillingar

IHM søker etter driftsmedarbeidarar og lyser ut 2 ledige stillingar. - 1 fast tilsetting 80 % stilling - 1 vikariat 100 % stilling, sannsynleg med forlenging/fast vikariat Snarleg tilsetting. Søk Les meir...

Ny faktura på veg. Her er svar på dei mest spurde spørsmåla.

Ny faktura for renovasjon på veg IHM sender i desse dagar ut faktura for renovasjon. Har du fått faktura for renovasjon og lurar på kva som står der?   Renovasjonsgebyret som hushald og hytt... Les meir...

Klipp hekk og busker

Det er sommar og hekkar og busker veks i rekordfart. Enkelte stader har hekken vokse ut i vegbanen. God sikt er ein føresetnad for at du skal få auge på gåande og syklande som krysser avkøyrsla Les meir...

Ta ikkje ferie frå kjeldesortering - God sommar !

  Endeleg er det sommar og ein ser fram til ferie! I år vil nok dei aller fleste av oss feriere i Norge. Nordmenn elskar å feriere i Norge, og Norge elskar nordmenn på ferie. Flotte fjordar, fje Les meir...

God påske!

Mange tek påskefri frå kjeldesorteringa! Her finn du nyttig info om sortering.  Større hyttefelt i vår region har sorteringsløysingar. Returpunkt for glas- og metallemballasje finn du ved dei ... Les meir...

Hushald eller næring?

Om avfallet er hushaldsavfall eller næringsavfall kan vera avgjerande for om du skal betala ved levering. Ordninga med kostnadsfri levering av farleg avfall inntil 1000 kg gjeld hushaldningane.&nbs... Les meir...

Jolegåvetips

Den auka varehandelen i desember fører til stor auke i avfallsmengda kring jul og nyttår. Med enkle grep kan du vere med å gjere julehandelen litt meir miljøvenleg. Her får du nokre tips: Kjøp kva... Les meir...

Ja, det nyttar!

Henteordninga for glas- og metallemballasje har vore i drift rundt eit halvt år. Resultata let ikkje vente på seg. Samanlikna med fyrste kvartal i fjor, vart det i år samla inn om lag 35 prosent meir ... Les meir...

Last ned IHM-appen

Har du enno ikkje lasta ned tømme-appen vår? Med denne har du tømmekalenderen på mobilen og vil få påminning når det er din hentedag! I appen finn du også oversikt over miljøstasjonar, opningstider og... Les meir...

Innføring av ny henteordning

IHM vil i løpet av hausten 2018 starte innsamlingsruter for glas- og metallemballasje. Når den nye ordninga er innført vil dei eksisterande bringepunkta verta avvikla. Dette skal oppi dunken: ... Les meir...

Pusse opp? Enkle grep for mindre rot og kaos

Me nordmenn riv ned og pussar opp som berre det. Me er i europatoppen når det gjeld oppussing. Kvart år brukar nordmenn 94 millionar kroner på å pusse opp hus og hytter. Det blir fort mykje rot når me... Les meir...

Har du framande artar i hageavfallet?

Det er eit aukande problem at hageplanter invaderer landskapet og slik vert ein fare for det biologiske mangfaldet. Planter som opphaveleg er importert av pryd- og nytteverdi, kan etter kvart opptr... Les meir...

Slik plasserer du dunkane

Takk for hjelpa! Einmannsbetente renovasjonsbilar har mange fordelar med omsyn til arbeidsmiljø og effektivitet. For å få best mogleg utbytte av teknologien krev det likevel litt presisjon og omtanke... Les meir...

Tilpassa sortering

Inga verksemd er for liten, og inga for stor for å kjeldesortera på arbeidsplassen. Det beste for miljøet er å produsere minst mogeleg avfall. Det kan difor vera fornuftig å gå gjennom innkjøpsrutinan... Les meir...

Resultat 1 - 14 av 14

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300