IHM
  • Heim
  • Bli ein strandryddar

Bli ein strandryddar

Strandrydding

Eit sikkert vårteikn er at det dukkar opp avfall i takt med at snøen smeltar!
Plast i naturen er ei global utfordring med lokale ringverknadar. Plasten driv kringom og finn vegen til vassdrag, strender og ut til hava. Vi er alle viktige brikke i jobben med å rydda strender og vassdrag!
IHM har i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og andre avfallsselskap i fylket søkt om midlar frå Miljødirektoratet til å bidra til aksjonar for å rydde eigarlaust marint avfall.
Me ynskjer å engasjere lag og foreiningar, venegjengar, familiar, friluftsråd, kommunar og elles alle som vil vera med på ryddedugnad.
Dette er noko du kan gjera:
- Registrer behov for rydding i ei strand/vassdrag på https://ryddenorge.no/
- Skip til ein aksjon i lokalmiljøet. Register den på https://ryddenorge.no/
- Ta kontakt med IHM for å få gratis hanskar og sekkar merka med "Vi rydder strendene i Hordaland"
- Ved behov for container ringer du IHM for avtale.
- Sekkar med avfall frå rydding av marint eigarlaust avfall leverer du gratis til ein av IHM sine miljøstasjonar om du har registrert ryddeaksjonen. Det er og mogleg å       levere til bil på rute etter avtale med IHM.
- Førebygg plast i naturen ved å nytte gjenvinningordningane, og vera ein meviten forbrukar ved å vurdere produkt utan plast.
Sortering av eigarlaust marint avfall:
Jern og metall, dekk , trevirke og farleg avfall skal leverast for seg og ikkje samanblanda med resten av det marine avfallet. Ta kontakt for å avtala levering av desse avfallsfraksjonane. Alt anna marint avfall vert handsama som restavfall og vert sendt til forbrenning med energiutnytting.

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300