Endring i løyve for Bjørkemoen avfallsdeponi

Statsforvaltaren endrar Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) sitt løyve til forureinande verksemd. Endra løyve gjeld frå 02.09.2022

Indre Hordaland Mijøverk har eit løyve gjett av Fylkesmannen i Hordaland i 2009 til drift av deponi. Løyvet er no formelt oppdatert. 

Endringar punktvis:
  • heile dokumentet: oppdatert frå Fylkesmannen til Statsforvaltaren og frå Hordaland til Vestland
  • framside: oppdatert heimel, referansar og organisasjonsnr.
  • side 2: lagt til endringslogg
  • 2.1: retta opp feil tilvising
  • 2.4 d): endra krav til mottak av forureina jord og fjerna vedlegg A
  • 4.3: oppdatert tilvising til BAT i forskrift og fjerna vedlegg B om BAT
  • 8.2: fjerna utgått tidsfrist
  • 8.4: oppdatert tilvisingar og lagt til krav til registrering i databasen Vannmiljø
  • 9: fjerna tilvising til utgått rettleiing og utgått frist

Her kan du lese det oppdaterte løyvet.

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook    Instagram

IQNet MSYS001 norsk 300

Kommunevapen IHM NyeVoss2

Eidfjord

Kommunevapen IHM Ulvik2

Ulvik

Kommunevapen IHM NyeVoss2

Voss