IHM
 • Heim
 • Farleg avfall hushald

Farleg avfall hushald

Farleg avfall er avfall som ikkje kan handsamast saman med anna avfall. Husstandar leverer 1000 kg i året med kostnadsdekking over gebyret. 

Farleg avfall er avfall som ikkje kan handsamast saman med anna avfall på grunn av faren for forureining eller skade på menneske og dyr. Kvart år kjem 50 000 tonn slikt avfall på avvegar her i landet. Mykje av dette endar opp i naturen, i avløp eller i avfallsdeponi, noko som er eit alvorleg miljøproblem.

Døme på farleg avfall:

 • Måling, beis, lakk og lim, sparkel, fugemasse, silikon, akryl
 • Olje, oljeprodukt og oljefilter
 • Plantevern- og skadedyrsmiddel
 • Rotte- og musegift, antiparasitt og soppdrepar
 • Reingjeringsmiddel og kjemikaliar som møbelpolish, sølvpuss, Plumbo og avfeittingsmiddel
 • Sprayboksar t.d. hårspray, myggspray
 • Batteri: oppladbare-, knappecelle og bilbatteri
 • Bilprodukt som kjøle-, frost-, og spylarvæske
 • Trykkimpregnerte materialar
 • Golvbelegg, fugeskum og cellegummi
 • Produkt med bromerte flammehemmarar
 • Glasruter med PCB (prod. 1965-1979)
 • Glasruter med klorparafinar (prod. 1975-1991)

Farleg avfall frå hushaldningar kan leverast kostnadsfritt til miljøstasjonen. Kostnadane vert dekka inn over hushaldsgebyret. Mengder over 1000 kg per år skal det takast betalt for. Leveransar i uniformert firmabil og i normal arbeidstid vil verta vurdert som næringsavfall og avkrevd full betaling.  

NB! Desse avfallstypane er ikkje farleg avfall: 

 • Smittefarleg avfall
 • Stikkande - og skjerande avfall (sprøytespisser, skalpellar m.m.)
 • Radioaktivt avfall
 • Sprengstoff/ammunisjon og sjølvantennande material (t.d. kluter med linolje) og organiske produkt (t.d. herderar til stålplast/glassfiber)

Desse avfallstypane må ikkje leverast som farleg avfall!

Slik leverer du farleg avfall

Farleg avfall skal, så langt råd, leverast i originalemballasje. Pass på at flasker, korkar og anna emballasje er tett. Unngå omemballering!

Symboler farleg avfall m tekst

Dersom originalemballasje manglar, er det viktig å gje opplysningar om kvar avfallet kjem ifrå, og levere det tydeleg merka med innhald om mogeleg. Farleg avfall må ikkje leverast blanda, i t.d. sekk! Dette er viktig for å sikre eit trygt arbeidsmiljø for dei som handsamar avfallet og for andre besøkande. 

Farleg avfall illustrasjonar

Helse- og miljøskadelege produkt er merka med faresymbol. Slike produkt må du levera til godkjent mottak, miljøstasjonen i kommunen. Har du fleire spørsmål om farleg avfall, ring: 56 52 99 00.

Kva skjer med det farlege avfallet? 

Farleg avfall du leverer på IHM sine miljøstasjonar vert vidaresendt til godkjende behandlingsanlegg. Her vert miljøgiftene destruert ved høge temperaturar, medan energien vert nytta i sementproduksjon. Ein del farleg avfall vert og deponert på Langøya i Oslofjorden og ein del går til materialgjenvinning etter at miljøgiftene er uskadeleggjort.

Vil du lese meir om farleg avfall, sjå Avfallsforskriften

Lenker til meir informasjon om miljøgifter:

Miljøstatus 
RENAS
Miljødirektoratet 

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300