Hushald eller næring?

Om avfallet er hushaldsavfall eller næringsavfall kan vera avgjerande for om du skal betala ved levering.

Ordninga med kostnadsfri levering av farleg avfall inntil 1000 kg gjeld hushaldningane. Grunnen til dette er at kostnaden ved handsaming av dette avfallet vert dekka over avfallsgebyret som hushaldningane betaler. Kva er det så som definerer kva som er hushaldsavfall og næringsavfall? Dette er eit spørsmål som mange avfallsselskap møter. Også IHM. 

Miljødirektoratet si tolking av dette spørsmålet kan lesast i denne presiseringa frå Fylkesmannen i Nordland frå 2016. 

Den underliggande vurderinga kring dette er altså at dersom avfallet er ein konsekvens av næringsaktivitet så er det næringsavfall. Dersom avfallet oppstår ved husholdningen sin eigen aktivitet, altså sjølvgjort arbeid, er avfallet husholdningsavfall. Betalt vekktransport av avfallet reknast også som næringsaktivitet. 

IHM har tillit til at abonnentane ved levering til miljøstasjonen oppgjev rett informasjon men har altså ikkje anledning til å motta avfall som opplagt er resultat av næringsaktivitet kostnadsfritt.

Meir om dette kan lesast her:

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook    Instagram

IQNet MSYS001 norsk 300

Kommunevapen IHM NyeVoss2

Eidfjord

Kommunevapen IHM Ulvik2

Ulvik

Kommunevapen IHM NyeVoss2

Voss