IHM

Bruksrettleiing for IHM-appen

1. Last ned

Last ned appen frå:

google play  eller    app store no2x 350x110

Etter at appen er installert vert du spurd om om å gje løyve til sporing i appen. Du treng ikkje godkjenne dette for å kunne bruke appen.

Du vil vidare få spørsmål om du vil motta varslingar. Dette er for at du skal få melding om når du skal setje ut dunkane, og motta varsel frå IHM. Du vel sjølv om du vil ha dette. 

2. Opningsbilete

Deretter må du setje opp kva tømmerute du har:

demo1

 

3. Type hushald

Du må først velje om du har småhushald eller normalhushald/storhushald. Dette fordi det er forskjellig tømmefrekvens alt etter kva abonnementstype du har.

 

demo4

 

4. Kommune og stad

Så vel du kommunen du bur i, og stad i kommunen. Du trykker då på staden du bur, og ikkje sjølve ruta for å velje den. Her har me vald Ullensvang, og deretter Utne på rute 15:

(Du trykker på staden du bur, og ikkje rutenummeret, for å velje.)

 

demo2   demo3

 

5. Tømmekalender

No vil du få fram tømmekalenderen din på framsida i appen. Her kan du sveipa vidare til dei neste tømmedagane, om du ynskjer det.

 

demo6

 

6. Varsling

Om du vil ha varsling om å setje ut dunken, går du inn i innstillingane og vel «Varslingsinnstillingar»

Her kan du velje om du vil ha varsel dagen før eller same dag, og klokkeslett.

 

 demo5

7. Informasjon, miljøstasjonar, kontaktskjema

Trykkjer du på dei tre kvite strekane oppe til venstre på det grøne feltet, kjem du til menyen.

Der du kan m. a. finne miljøstasjonane våre, eller kontaktskjema til oss.

I MELDINGAR, vil alle meldingar me sender deg liggje. Dette kan vere meldingar om forseinka ruter eller annan nyttig informasjon me sender.

For å slå av eller på sporing – går du inn på INFORMASJON, og endrar dette. 

 

demo7

8. Endre tømmerute og varsling

Vil du sjå tømmerute for ei anna rute enn den du har valt, går du til startsida der du ser tannhjulsymbolet oppe til høgre.

IMG 0430

Her kan du velje tømmerute (sjå punkt 4) og varsling på nytt.
Appen kan i dag berre ha vising for ei tømmerute. Du kan ikkje velje å ha to eller fleire favorittruter.

 

IMG 0431

Straumsparing for Android-telefonar

Gå til "Innstillinger > Apper".
Vel dei 3 dottane i høgre hjørne > Spesiell tilgang > Optimaliser batteribruk.

Byt så «Apper ikke optimalisert» til «Alle apper».
Finn IHM-appen og slå av brytaren for optimalisering.

Gå til "Innstillinger > enhetsvedlikehold". Trykk på «Batteri».
Bla nedst på sida og vel «Apper som ikke overvåkes».
Vel dei 3 prikkane i høgre hjørne > "Legg til apper".

Finn IHM–appen og trykk utfør.

 

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300