IHM

Miljøstasjonar

Me oppmodar deg til å sortera avfallet ditt med tanke på gjenbruk og gjenvinning, og til å bruke miljøstasjonen. Slik beheld me ressursane i kretslaupet. Kvar og ein av oss har og eit ansvar for at farleg avfall ikkje kjem på avvegar. Leverer du farleg avfall og EE-avfall til miljøstasjonen, er du sikker på at det vert teke hand om på forsvarleg vis. EE-avfall kan du og levere kostnadsfritt i retur til forhandlar.

NB! Hugs at røyking og all bruk av eld er forbode på våre miljøstasjonar. Av omsyn til tryggleiken bør barn sitje i bilen under besøket på miljøstasjonen.

Frå 01.februar 2022 må ein nytta IHM-kundeapp eller kundekort når ein besøker ein av våre miljøstasjonar.

Informasjon hushald/hytter : https://www.ihm.no/hushald/kundekort

Informasjon næring: https://www.ihm.no/naering/kundekort-naering

 

Bjørkemoen

Måndag – fredag: 07.30 – 15.30   
Torsdag: 07.30 – 18.00  

Laurdagar kl. 10–14 fylgjande datoar:    05 november, 03 desember

 

Kart

Holmen, Ulvik

Tysdag: 12.00 – 18.00

 

Kart

Røynstrand, Granvin

Onsdag: 12.00 – 17.30

 

 

Kart

Simadalen, Eidfjord

Mandag: 12.00-18.00   

 

 

 

 

 

 

Kart

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300