IHM og BIR slår seg saman
Borghild Lekve, konsernsjef BIR og Jon Grønsberg, dagleg leiar i IHM.

IHM og BIR slår seg saman

IHM IKS og BIR AS har inngått intensjonsavtale om å slå seg saman til eit stort avfallskonsern frå nyttår.

Det er viktig for IHM og BIR å presisere at samanslåinga ikkje vil ha noko praktisk betydning for våre hushaldsabonnentar eller næringskundar. Innsamlingsrutene vil gå som normalt.

Me er enno i ein tidleg fase med samanslåinga der vårt felles mål er å leggja best mogleg til rette for abonnentar og kundar.

Bakgrunnen for samanslåinga er auka moglegheiter for begge partar.

Renovasjonsselskapa har i dag mange krav, både nasjonale og EU-krav.

Med EU sine krav om auka gjenvinning i alle medlemsland er det ein naturleg konsekvens at det vil bli strengare krav til sortering av avfall i heimane våre i åra som kjem.

EU sine mål for auka gjenvinning av hushaldningsavfall og næringsavfall er at 55 % skal materialgjenvinnast i 2025, 60 % innan  2030 og 65 % innan 2035.

BIR AS er eit av Norges største renovasjonsselskap og handterer avfall frå over 365 000 innbyggjarar i BIR sine åtte eigarkommunar; Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger,  Vaksdal og Øygarden.

Tilbodet til abonnentane i Voss, Ulvik og Eidfjord skal viderførast med same tjenestenivå som i dag, men samanslåinga med BIR aukar moglegheitane  for utvikling, ikkje minst digitalt.

Innbyggjarane forventar bedre tilgjengelegheit både for informasjon og levering av avfall enn før. Eit større selskap vil gi oss moglegheit til å utvikla nye løysningar og levera bedre tenester både økonomisk og miljømessig.

Med samanslåing  vil og fleire avfallstypar kunne brukast lokalt. Regionalt kan me då bruke råvarene på ein god måte, til det beste for miljøet, samfunnet og våre abonnentar og kundar.

IHM og BIR samarbeidar no for å etablere eit biogassanlegg på Voss. Dette vert det fyrste biogassanlegget i Vestland for behandling av matavfall frå hushaldning. Det vil gi eit godt bidrag til den sirkulære økonomien i Vestland.

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook    Instagram

IQNet MSYS001 norsk 300

Kommunevapen IHM NyeVoss2

Eidfjord

Kommunevapen IHM Ulvik2

Ulvik

Kommunevapen IHM NyeVoss2

Voss