IHM
  • Heim
  • Covid 19 - innsamlingsruter/miljøstasjon

Covid 19 - innsamlingsruter/miljøstasjon

corona612 ntb

Informasjon om IHM sine koronatiltak

IHM tar situasjonen rundt spreiing av covid-19 alvorleg og gjennomfører ei rekkje tiltak for å redusere smittespreiing både  internt og i kontakt med våre abonnentar og kundar.

Me ber derfor  våre besøkande om å ta fylgjande hensyn ved besøk til miljøstasjon: 
Hald god avstand - minst ein meter frå kvarandre og hald din plass i køen, ha god håndhygiene før, under og etter besøket hjå oss. Er du i karantene skal du IKKJE ta turen til våre miljøstasjonar.

Sorter avfallet godt før du lesser på bilen. Me tar i mot betaling både på kort og vipps! IHM vil så langt det lar seg gjere å halde våre miljøstasjonar åpne.

Me stenger kundeservice for fysiske henvendingar f.o.m 9.november. Du kan treffe oss på telefon 56 52 99 00 eller e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. 

Innsamling av hushaldningsavfall går som normalt.

I ein situasjon med omfattande smittespreiing blant befolkninga er det viktigare enn nokon gong at avfallsinnsamlinga fungerer og at våre renovatørar og driftspersonell held seg friske. Hjelp oss å halda dei friske med enkle grep:

  1. Ver nøye med sortering
  2. Alt av restavfall ligg knytt i pose
  3. Alt av bioavfall ligg i biopose
  4. Sørg for at loket på behalder er godt att, slik at det ikkje vert restar på utsida
  5. Lag dobbelknute på plastretursekk og set attmed dunken. IKKJE knyt fast i papirdunken.
  1. Gruppebilete sjåfører 2020

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300