IHM

ISO - sertifisering

SERTIFISERING ETTER ISO 9001, ISO 14001 OG ISO 45001

System for Kvalitetsstyring, Miljøstyring og System for arbeidsmiljø

Frå liten til stor

IHM har vore gjennom ein fase frå liten og oversiktleg organisasjon til ein organisasjon som i dag tel 32 fast tilsette. Samstundes er det knytt fleire leverandørar til verksemda gjennom kontraktar.

IHM handsamar og store mengder farleg avfall kvart år. Dette sett strenge krav til tryggleik med omsyn til arbeidsmiljø og kundar me tek imot. Vidare set det strenge krav til dokumenthandsaming. I forhold til ytre miljø har IHM m.a. konsesjon frå styresmaktene på drift av IHM sitt avfallsmottak. Det er difor naturleg at det vert arbeidd målretta mot å få på plass gode styringssystem for kvalitets- og miljøstyring og for arbeidsmiljøet.

Miljø

Denne standarden sett krav til eit miljøstyringssystem som gjer det mogeleg for organisasjonen å utvikle og setje iverk politikk og mål som tek omsyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlege miljøaspekt.

Arbeidsmiljø

Denne standarden sett krav til eit styringssystem for arbeidsmiljø som gjer det mogeleg for organisasjonen å utvikle og settje iverk politikk og mål som tek omsyn til lovbestemte krav og informasjon om arbeidsmiljørisiko.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

 

IQNet MSYS001 norsk

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300