IHM

Me har samla svar på ein del spørsmål som me ofte får. Kikk gjerne innom Ofte stilte spørsmål viss det er noko du lurer på, men me er her for å svara utfyllande viss du ringjer, sender e-post. eller brukar kontaktskjemaet eller chat'en som du finn nede på nettsida.

Kontakt direkte med ein av dei tilsette?

Her kan du finna oversikt over alle tilsette i Indre Hordaland Miljøverk, med telefon og e-post.

Les meir

Kvar finn eg ulike søknadsskjema?

IHM har utarbeidd eigne skjema for Oppretting/endring av abonnement, Bestillingsskjema for containerutleige, Søknadskjema for tøybleier, Basiskarakterisering for avfall til deponi (næring) og Avtaleskjema for kompostering.

Les meir

Ekstra sekker?

Treng du ekstra sekker til levering av restavfall eller plastemballasje? Sjå på denne sida korleis du skaffar dette

Les meir

Korleis kan eg få fritak for renovasjonsavgift?

Fritak for renovasjonsgebyret kan du berre få etter søknad, dersom bustaden står tom i minst eit år. Dersom du har husvære for utleige kan du og få fritak frå gebyret dersom du går over til å nytta heile huset sjølv. I begge desse høva må avfallsdunkane leverast inn til IHM. For å få fritak må du senda inn ein søknad til IHM. Last ned Søknadsskjema for fritak av ordinær renovasjon. Ver obs på at fritaket ikkje har tilbakeverkande kraft, og IHM må ha søknaden i hende før den termin det vert søkt fritak for.

Korleis bestiller eg container?

Me har eit eige skjema for bestilling av container

Les meir

Adresse

Besøksadresse:  Bjørkemoen 60, Voss

Postadresse:  Postboks 161, 5701 VOSS

Telefon

Sentralbord: 56 52 99 00

Miljøstasjonar: 56 52 99 00

Mail

E-post:  Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Kontaktskjema

Spørsmål eller kommentar til IHM? Fyll ut skjemaet og trykk på send, og me svarar så snart me har høve til det.

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300