IHM
  • Heim
  • Mottak av landbruksplast

Mottak av landbruksplast

 

 

Rundballar XP6X7868 Foto Svein Ulvund 970

 

Det vert høve til å levere landbruksplast til miljøstasjonane i opningstida desse dagane

Ulvik: tysdag 24 mai, tysdag 31 mai, tysdag 7 juni

Eidfjord: mandag 23 mai, mandag 30 mai

Granvin: F.o.m veke 20 - tom veke 24  NB! Kontainer står ved fellesfjøsen i Øvre Granvin

Levering av landbruksplast utanom desse dagane kan skje til avfallsmottaket på Voss gjennom heile året, men me oppmodar til å levere i løpet av mai månad.

Me minner om sorteringskrava. Landbruksplasten skal sorterast i to fraksjonar:

• Rundballesekker, emballasjesekker, innersekk i storsekk, krympeplast, bobleplast, rundballefolie, klebe-/strekkfolie

• Voven yttersekk

Det er viktig å sortera frå nylonnett og tauverk. I den grad det er mogeleg ber me og om at plasten er rista rein for jord, stein, streng, plankar og liknande.

Dersom du lager eit sorteringssystem som fungerer godt, vert sorteringa enklare og kvaliteten på plasten betre.

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300