Nye krav til sortering for bedrifter frå 1.januar 2023

Kjeldesortering

Frå 1.januar 2023 pliktar alle arbeidsplassar å kjeldesortere matavfall og plastavfall. Alle norske offentlege og private bedrifter og institusjonar som produserar hushaldningsliknande avfall vert berørt.

Det nye kapittelet i avfallsforskrifta, kapittel 10A, er vedtatt for å sikre at avfallsressursane blir utnytta, materialgjenvunne og brukt som råvare i nye produkt som del av ein sirkulær økonomi.

Kjeldesortering på alle arbeidsplassar

Endringa medfører at ein ikkje lenger kan kaste avfallet i ein behaldar som restavfall. Plastavfall og matavfall skal kastast i eigne behaldarar, som vidare skal leverast til gjenvinning.

Det er den enkelte bedrift sitt ansvar at matavfall og plastavfall blir kjeldesortert. Dersom di bedrift er omfatta av endringa og du har plastavfall som folie, emballasje, flasker, kanner, brett og liknande må du ha ei løysing for dette. Det gjelder og om bedrifta har matavfall frå t.d  kantine, tilberedning av mat eller matvarer som feks har gått ut på dato.

Praktisk løysing for di bedrift

Heldigvis finst det gode og enkle løysingar som sikrar at dei nye krava vert ivaretatt. Det er enkelt å koma igang med sortering av både matavfall og plastavfall.

Ta kontakt

Ynskjer du eller di bedrift hjelp til å kome i gang? Ta kontakt, så vil me hjelpa med å kartlegge muligheitar og behov.

Kontaktinfo: 

Bjarte Nedkvitne e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Omar Ahmad e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kine Røssland e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Du kan og nytte skjema https://www.ihm.no/kontakt

 

 

 

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook    Instagram

IQNet MSYS001 norsk 300

Kommunevapen IHM NyeVoss2

Eidfjord

Kommunevapen IHM Ulvik2

Ulvik

Kommunevapen IHM NyeVoss2

Voss