IHM

Biogassprosjektet

IHM har i over to år jobba aktivt med eit prosjekt for å etablera eit biogassanlegg på Voss. På grunn av det store landbruket på Voss er lokasjonen idell både med tanke på husdyrgjødsel og spreieareal for biogjødsel. Kombinasjonen av bruk av husdyrgjødsel, matavfal og kanskje også fiskeslam frå oppdrettsnæringa gjer biogass til eit tversektorielt tiltak som kan hjelpa fleire bransjar med klimatutslepp samtidig! I tillegg til dette så bidreg biogassanlegg til at næringsstoffa går i krinslaup ved ein aktiv og meir bærekrartig bruk av vårt grasproduserande jordbrukslandskap. 

Raport prosjektfase 2019

Statusrapport prosjektfase 2020

 

Biogass sirkulærøkonomi i praksis

 

Lysbilde1

 

 

 Kontaktperson for dette prosjektet er dagleg leiar Jon Grønsberg. 

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300