Styre og representantskap

Indre Hordaland Miljøverk har 3 eigarkommunar: Eidfjord, Ulvik og Voss. Kommune- /heradsstyret utnemner sine medlemer i representantskapet som er selskapet sitt øvste organ. Representantskapet har til saman 15 medlemer.

Styret 

Styret vert vald av representantskapet. Det er eit medlem frå kvar kommune, vald for 2 år om gongen. Forvaltninga av selskapet høyrer inn under styret. Det skal syte for at selskapet har ein tenleg organisasjon og sjå til at selskapet vert driven i samsvar med lov, selskapsavtalen, budsjettet og andre vedtak og retningsliner fastsett av representantskapet.

Voss: Stein Kvarekvål, styreleiar

Voss: Anne Rivenes, medlem
Ulvik: Ronny Lunestad, medlem
Eidfjord: Nygaard Clara Maria, medlem
Tilsetterepresentant: Øyvind Birkeland

Representantskap

Representantskapet skal handsame årsmelding og rekneskap, budsjett, økonomiplan, framlegg til gebyrendringar mm. Det vél og styret med leiar og nestleiar.

Eidfjord: Svein Hop, Lars Kristian Eidsnes
Ulvik: Hans Petter Torbjørnsen, Jens Olav Holven
Voss: Hans-Erik Ringkjøb, Elin Seim, Annlaug Haugse Såkvitne, Knut Ståle Kvissel, Sveinung Klyve,

Jens Olav Holven er leiar i representantskapet.

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook    Instagram

IQNet MSYS001 norsk 300

Kommunevapen IHM NyeVoss2

Eidfjord

Kommunevapen IHM Ulvik2

Ulvik

Kommunevapen IHM NyeVoss2

Voss