IHM

Styre og representantskap

Indre Hordaland Miljøverk har seks eigarkommunar: Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Voss. Kommune- /heradsstyret utnemner sine medlemer i representantskapet som er selskapet sitt øvste organ. Representantskapet har til saman 15 medlemer.

Styret

Styret vert vald av representantskapet. Det er eit medlem frå kvar kommune, vald for 2 år om gongen. Forvaltninga av selskapet høyrer inn under styret. Det skal syte for at selskapet har ein tenleg organisasjon og sjå til at selskapet vert driven i samsvar med lov, selskapsavtalen, budsjettet og andre vedtak og retningsliner fastsett av representantskapet.

Voss: Stein Kvarekvål, styreleiar
Jondal: Trygve Vik, nestleiar
Ulvik: Ronny Lunestad, medlem
Ullensvang: Inger Marie Himle, medlem
Granvin: Atle Seim, medlem
Eidfjord: Marta Tveit, medlem
Tilsetterepresentant: Annelise Bergstø

Representantskap

Representantskapet skal handsame årsmelding og rekneskap, budsjett, økonomiplan, framlegg til gebyrendringar mm. Det vél og styret med leiar og nestleiar.

Eidfjord: Svein Hop, Lars Kristian Eidsnes
Ullensvang: Olav Magnus Hammer, Reidun Haugen Dalseth, Jan Asbjørn Utne, Eli J Hope 
Ulvik: Hans Petter Torbjørnsen, Jens Olav Holven
Voss: Ruth Jørgensen, Hans-Erik Ringkjøb, Elin Seim, Annlaug Haugse Såkvitne, Knut Ståle Kvissel, Katrine Matthiessen, Arnfinn Gjerdåker

Jens Olav Holven er leiar i representantskapet.

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300