IHM

Renovasjonstenester hytte

IHM ønskjer å leggje til rette gode ordningar med vekt på kjeldesortering for hyttefolk. I større hytteområde har det lenge vore tilbod om levering av sorterte avfallstypar. Vi arbeidar med å gje stadig fleire abonnentar sorteringsløysingar ved hytta.

Dersom det ikkje er etablert sorteringsordning for ditt hytteområde, kan du levere papir, papp, drikkekartongar, plastemballasje og glas- og metallemballasje til miljøstasjonen i kommunen. 

NB! Følgjande avfallsstypar må leverast til miljøstasjonen:

Bygg- og rivningsavfall, møblar, metall og andre store gjenstandar. Farleg avfall - til dømes: beis, måling, lakk, løysemiddel, spillolje, lut, batteri og trykkimpregnert treverk.
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). EE-avfall kan òg leverast gratis i retur til forhandlar!

For meir informasjon om den kommunale renovasjonsordninga, sjå:

Innsamlingsforskrifta
Gebyrforskrifta 

Foto: Svein Ulvund

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

facebook  instagram

   

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss