IHM

papir   Papir, papp og drikkekartong

Papir, papp og drikkekartong

 

 

 

Ja takk!

 • Aviser, vekeblad, trykksaker, telefonkatalogar, konvoluttar, skrivepapir, bøker utan stive permar, brødposar o.l.
 • Emballasjekartong – boksar og øskjer for t.d. frukostblandingar, kjeks, frosenpizza, leiker m.m.
 • Alle typar drikkekartongar (juice, mjølk, drikkeyoghurt, sausar og puddingar) og dei med skrukork, lok, plast- og aluminiumsbelegg
 • Pappøskjer, bølgepapp, o.l. skal flatpakkast! NB! Dersom det er fullt i dunken kan det buntast og setjast ved sida av dunken

 

Nei takk!

 • Bøker med stive permar kan leverast til bruktbutikkar, loppemarknad, antikvariat o.l.Alternativt restavfall.
 • Glansa gåvepapir, farga post-it lappar og fin-makulatur er restavfall
 • Tørkepapir, serviettar, tilgrisa papir, matpapir og eggekartong eignar seg
 • dårleg til papirgjenvinning men kan gå i kompost/matavfall 

Kva skjer med avfallet?

Korleis plassere dunken?

plast   Plastemballasje

Plastemballasje

 

Sorteringsguide-plast

 

Ja takk!

 • Flasker (ketchup, zalo, shampo), kanner, folie, posar (suppe-, chips-, kaffi- og bereposar), beger, øskjer og boksar.

 

Nei takk!

 • Plastprodukt som ikkje er emballasje t.d. hagemøblar, kulepennar, legoklossar, leiker, kjøkkenreiskap, badebasseng, trampoline, presenning, telt, vednett, o.l.
 • Isopor - lever til miljøstasjonen
 • Plastemballasje som er tilgrisa av matrestar o.l.
 • Plastemballasje som har inneheldt oljeprodukt merka med særleg brannfarleg eller giftig. Slik emballasje skal leverast som farleg avfall

 

Kva skjer med avfallet?

Korleis plassere dunken?

bio   Matavfall

Bioavfall

 

 

Ja takk!

 • Matavfall som fisk, kjøt, frukt, eggeskal, brød og liknande
 • Kaffi- og tefilter
 • Kjøkkenpapir, serviettar, matpapir, tilgrisa
 • papir og eggekartong (kan òg gå i restavfall)

 

Brunt lok:

NB! Henting annakvar veke

Gjeld for både normal- og småhushald. Sjå tømekalender.

Bruk bioposar!

Desse vert brotne ned under komposteringa. Du får tak i bioposar i dei fleste daglegvarebutikkar.

 

Kva skjer med avfallet?

Korleis plassere dunken?

glas,metall   Glas- og metallemballasje

Glas- og metallemballasje

 

 

Ja takk!

 • Glas- og metallemballasje frå mat- og drikkevarer
 • Klar og farga glasemballasje som flasker, syltetøyglas m.m
 • Hermetikkboksar, aluminiums- folie, -beger og -behaldarar inkl. telyshaldarar i aluminium
 • (løys vekefeste slik at den kan sorterast ut i gjenvinningsprosessen).

 

Nei takk!

• Steintøy
• Eldfaste former
• Keramikk
• Porselen
• Krystall
• Knuste glasruter o.l. • Omnsglas

NB! Medisinflasker må leverast i retur til apoteket!

 

Kva skjer med avfallet?

Korleis plassere dunken?

ee-avfall   EE-avfall

Elektrisk avfall

 

 

Døme på EE-produkt

 • Musikkanlegg
 • Datamaskiner
 • Fjernsyn
 • Mobiltelefonar
 • Elektrisk verktøy
 • Hårtørkarar
 • Barbermaskiner
 • Kjøkken- og hushaldsmaskiner

 

 • Kvitevarer
 • Kablar
 • Leidningar
 • Lysarmatur
 • Elektriske og elektroniske leiker
 • Blinkesko
 • Lysrøyr
 • Sparepærer og alle typar batteri

 

 

Kva skjer med avfallet?

farlegavfall   Farleg avfall

Farleg avfall

 

 

Døme på farleg avfall

 • Måling, lim, lakk og løysemiddel
 • Olje og oljefilter
 • Kjemikaliar og plantevernmiddel
 • Reingjeringsmiddel, syrer og basar
 • Sprayboksar
 • Tungmetall som amalgam, bly, kadmium, kopar og kvikksølv
 • Bromerte flammehemmarar og PCB
 • Glasruter med PCB (1965-1980)
 • Glasruter med klorparafinar (1975-1991)

 

 • Bygg- og rivingsavfall som inneheld farleg avfall
 • Asbest og eternitt (pakka i plast og levert på pallar)
 • CCA-impregnert materiale
 • Batteri
 • Lysstoffrøyr, sparepærer og ljospærer
 • Neglelakk og neglelakkfjernar

 

 

Kva skjer med avfallet?

Hageavfall.png   Hageavfall

Hageavfall

 

 

Kva skjer med avfallet?

Restavfall.png   Restavfall

Restavfall

Avfall som ikkje kan gjenvinnast, t.d. tilgrisa plast, posar m/aluminiumsfilm, vednett, stroppeband, skitne og øydelagde sko og tekstilar, keramikk, porselen, steintøy, krystall, eldfaste former, peisglas, glasruter, bøker med stive permar, oske, støv­sugarposar, Q-tips, bleier, mindre mengder isopor (EPS), m.m.  

 

Kva skjer med avfallet?

Korleis plassere dunken?

Anna.png   Anna (t.d. klede)

Tekstil, klede og sko

 

 

Kva skjer med avfallet?

 • Papir, papp og drikkekartong

   

   

   

   

  Ja takk!

  • Aviser, vekeblad, trykksaker, telefonkatalogar, konvoluttar, skrivepapir, bøker utan stive permar, brødposar o.l.
  • Emballasjekartong – boksar og øskjer for t.d. frukostblandingar, kjeks, frosenpizza, leiker, eggekartong (eggekartong kan og gå i restavfallet) m.m
  • Alle typar drikkekartongar (juice, mjølk, drikkeyoghurt, sausar og puddingar) og dei med skrukork, lok, plast- og aluminiumsbelegg
  • Pappøskjer, bølgepapp, o.l. skal flatpakkast! NB! Dersom det er fullt i dunken kan det buntast og setjast ved sida av dunken

   

  Nei takk!

  • Bøker med stive permar kan leverast til bruktbutikkar, loppemarknad, antikvariat o.l.Alternativt restavfall.
  • Glansa gåvepapir, farga post-it lappar og fin-makulatur er restavfall
  • Tørkepapir, serviettar, tilgrisa papir, matpapir. 

  Eggekartong sorteres som papir. Dersom ein komposterar, kan eggekartongen gjerne leggjast i komposten. 

  Kva skjer med avfallet? Korleis plassere dunken?

 • Plastemballasje

   

  Sorteringsguide-plast

   

  Ja takk!

  • Flasker (ketchup, zalo, sjampo), kanner, folie, posar, kaffeposar i plast, (suppe-, chips-, kaffi- og bereposar), beger, øskjer og boksar.

   

  Nei takk!

  • Plastprodukt som ikkje er emballasje t.d. hagemøblar, kulepennar, legoklossar, leiker, kjøkkenreiskap, badebasseng, trampoline, presenning, telt, vednett, o.l.
  • Isopor - lever til miljøstasjonen
  • Plastemballasje som er tilgrisa av matrestar o.l.
  • Plastemballasje som har inneheldt oljeprodukt merka med særleg brannfarleg eller giftig. Slik emballasje skal leverast som farleg avfall

   

  Kva skjer med avfallet? Korleis plassere dunken?

 • Bioavfall

   

   

  Ja takk!

  • Matavfall som fisk, kjøt, frukt, eggeskal, brød og liknande
  • Kaffi- og tefilter
  • Kjøkkenpapir, serviettar, matpapir, tilgrisa
  • papir og eggekartong (kan òg gå i restavfall)

   

  Brunt lok:

  NB! Henting annakvar veke

  Gjeld for både normal- og småhushald. Sjå tømekalender.

  Bruk bioposar!

  Desse vert brotne ned under komposteringa. Du får tak i bioposar i dei fleste daglegvarebutikkar.

   

  Kva skjer med avfallet? Korleis plassere dunken?

 • Glas- og metallemballasje

   

   

  Ja takk!

  • Glas- og metallemballasje frå mat- og drikkevarer
  • Klar og farga glasemballasje som flasker, syltetøyglas m.m
  • Hermetikkboksar, aluminiums- folie, -beger og -behaldarar inkl. telyshaldarar i aluminium
  • (løys vekefeste slik at den kan sorterast ut i gjenvinningsprosessen).

   

  Nei takk!

  • Steintøy
  • Eldfaste former
  • Keramikk
  • Porselen
  • Krystall
  • Knuste glasruter o.l. • Omnsglas

  NB! Medisinflasker må leverast i retur til apoteket!

   

  Kva skjer med avfallet? Korleis plassere dunken?

 • Elektrisk avfall

   

   

  Døme på EE-produkt

  • Musikkanlegg
  • Datamaskiner
  • Fjernsyn
  • Mobiltelefonar
  • Elektrisk verktøy
  • Hårtørkarar
  • Barbermaskiner
  • Kjøkken- og hushaldsmaskiner

   

  • Kvitevarer
  • Kablar
  • Leidningar
  • Lysarmatur
  • Elektriske og elektroniske leiker
  • Blinkesko
  • Lysrøyr
  • Sparepærer og alle typar batteri

   

   

  Kva skjer med avfallet?

 • Farleg avfall

   

   

  Døme på farleg avfall

  • Måling, lim, lakk og løysemiddel
  • Olje og oljefilter
  • Kjemikaliar og plantevernmiddel
  • Reingjeringsmiddel, syrer og basar
  • Sprayboksar
  • Tungmetall som amalgam, bly, kadmium, kopar og kvikksølv
  • Bromerte flammehemmarar og PCB
  • Glasruter med PCB (1965-1980)
  • Glasruter med klorparafinar (1975-1991)

   

   

  • Bygg- og rivingsavfall som inneheld farleg avfall
  • Asbest og eternitt (pakka i plast og levert på pallar)
  • CCA-impregnert materiale
  • Batteri
  • Lysstoffrøyr, sparepærer og ljospærer
  • Neglelakk og neglelakkfjernar

   

   

  Kva skjer med avfallet?

 • Hageavfall

   

   

  Kva skjer med avfallet?

 • Restavfall

  Avfall som ikkje kan gjenvinnast, t.d. tilgrisa plast, posar m/aluminiumsfilm, vednett, stroppeband, skitne og øydelagde sko og tekstilar, keramikk, porselen, steintøy, krystall, eldfaste former, peisglas, glasruter, bøker med stive permar, oske, støv­sugarposar, Q-tips, bleier, mindre mengder isopor (EPS), m.m. 

   

  Kva skjer med avfallet? Korleis plassere dunken?

 • Tekstil, klede og sko

   

   

  Kva skjer med avfallet?

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300