IHM

Sorteringsguide

 

Papirversjon av  pdfSorteringsguide finn du her. Merk: plastemballasje med aluminiumsbelegg er restavfall. Pga. innført henteordning for glas- og metalleballasje er returpunkt for dette fjerna. Ny oppdatert sorteringsguide er under arbeid.Ta kontakt med IHM om du lurer på noko.

 • Papir, papp og drikkekartong

   

   

   

   

  Ja takk!

  • Aviser, vekeblad, trykksaker, telefonkatalogar, konvoluttar, skrivepapir, bøker utan stive permar, brødposar o.l.
  • Emballasjekartong – boksar og øskjer for t.d. frukostblandingar, kjeks, frosenpizza, leiker m.m.
  • Alle typar drikkekartongar (juice, mjølk, drikkeyoghurt, sausar og puddingar) og dei med skrukork, lok, plast- og aluminiumsbelegg
  • Pappøskjer, bølgepapp, o.l. skal flatpakkast! NB! Dersom det er fullt i dunken kan det buntast og setjast ved sida av dunken

  Nei takk!

  • Bøker med stive permar kan leverast til Fretex, Brukt’n Voss, loppemarknad, antikvariat o.l.
  • Glansa gåvepapir, farga post-it lappar og fin-makulatur er restavfall
  • Tørkepapir, serviettar, tilgrisa papir, matpapir og eggekartong eignar seg
  • dårleg til papirgjenvinning men kan gå i kompost/matavfall   

  Kva skjer med avfallet? Korleis plassere dunken?

 • Plastemballasje

   

  Sorteringsguide-plast

   

  Ja takk!

  • Flasker (ketchup, zalo, sjampo), kanner, folie, posar (suppe-, kaffi- og bereposar utan aluminiumsbelegg), beger, øskjer og boksar.

   

  Nei takk!

  • Plastprodukt som ikkje er emballasje t.d. hagemøblar, kulepennar, legoklossar, leiker, kjøkkenreiskap, badebasseng, trampoline, presenning, telt, vednett, o.l.
  • Isopor - lever til miljøstasjonen
  • Plastemballasje som er tilgrisa av matrestar o.l.
  • Plastemballasje som har inneheldt oljeprodukt merka med særleg brannfarleg eller giftig. Slik emballasje skal leverast som farleg avfall
  • Plastemballasje med aluminiumsbelegg (chipsposar osv.)

   

  Kva skjer med avfallet? Korleis plassere dunken?

 • Matavfall

   

   

  Ja takk!

  • Matavfall som fisk, kjøt, frukt, eggeskal, brød og liknande
  • Kaffi- og tefilter
  • Kjøkkenpapir, serviettar, matpapir, tilgrisa
  • papir og eggekartong (kan òg gå i restavfall)

   

  Brunt lok:

  NB! Henting annakvar veke

  Gjeld for både normal- og småhushald. Sjå tømekalender.

  Bruk bioposar!

  Desse vert brotne ned under komposteringa. Du får tak i bioposar i dei fleste daglegvarebutikkar.

   

  Kva skjer med avfallet? Korleis plassere dunken?

 • Glas- og metallemballasje

   

   

  Ja takk!

  • Glas- og metallemballasje frå mat- og drikkevarer
  • Klar og farga glasemballasje som flasker, syltetøyglas m.m
  • Hermetikkboksar, aluminiums- folie, -beger og -behaldarar inkl. telyshaldarar i aluminium
  • (løys vekefeste slik at den kan sorterast ut i gjenvinningsprosessen).

   

  Nei takk!

  • Steintøy
  • Eldfaste former
  • Keramikk
  • Porselen
  • Krystall
  • Knuste glasruter o.l. • Omnsglas

  NB! Medisinflasker må leverast i retur til apoteket!

   

  Kva skjer med avfallet? Korleis plassere dunken?

 • Elektrisk avfall

   

   

  Døme på EE-produkt

  • Musikkanlegg
  • Datamaskiner
  • Fjernsyn
  • Mobiltelefonar
  • Elektrisk verktøy
  • Hårtørkarar
  • Barbermaskiner
  • Kjøkken- og hushaldsmaskiner

   

  • Kvitevarer
  • Kablar
  • Leidningar
  • Lysarmatur
  • Elektriske og elektroniske leiker
  • Blinkesko
  • Lysrøyr
  • Sparepærer og alle typar batteri

   

   

  Kva skjer med avfallet? Korleis plassere dunken?

 • Farleg avfall

   

   

  Døme på farleg avfall

  • Måling, lim, lakk og løysemiddel
  • Olje og oljefilter
  • Kjemikaliar og plantevernmiddel
  • Reingjeringsmiddel, syrer og basar
  • Sprayboksar
  • Tungmetall som amalgam, bly, kadmium, kopar og kvikksølv
  • Bromerte flammehemmarar og PCB
  • Glasruter med PCB (1965-1980)
  • Glasruter med klorparafinar (1975-1991)

   

   

  • Bygg- og rivingsavfall som inneheld farleg
  • avfall
  • Asbest og eternitt (pakka i plast og levert
  • på pallar)
  • CCA-impregnert materiale
  • Batteri
  • Lysstoffrøyr, sparepærer og ljospærer
  • Neglelakk og neglelakkfjernar

   

   

  Kva skjer med avfallet? Korleis plassere dunken?

papir   Papir, papp og drikkekartong

Papir, papp og drikkekartong

 

 

 

 

Ja takk!

 • Aviser, vekeblad, trykksaker, telefonkatalogar, konvoluttar, skrivepapir, bøker utan stive permar, brødposar o.l.
 • Emballasjekartong – boksar og øskjer for t.d. frukostblandingar, kjeks, frosenpizza, leiker m.m.
 • Alle typar drikkekartongar (juice, mjølk, drikkeyoghurt, sausar og puddingar) og dei med skrukork, lok, plast- og aluminiumsbelegg
 • Pappøskjer, bølgepapp, o.l. skal flatpakkast! NB! Dersom det er fullt i dunken kan det buntast og setjast ved sida av dunken

 

Nei takk!

 • Bøker med stive permar kan leverast til Fretex, Brukt’n Voss, loppemarknad, antikvariat o.l.
 • Glansa gåvepapir, farga post-it lappar og fin-makulatur er restavfall
 • Tørkepapir, serviettar, tilgrisa papir, matpapir og eggekartong eignar seg
 • dårleg til papirgjenvinning men kan gå i kompost/matavfall 

Kva skjer med avfallet?

Korleis plassere dunken?

plast   Plastemballasje

Plastemballasje

 

Sorteringsguide-plast

 

Ja takk!

 • Flasker (ketchup, zalo, sjampo), kanner, folie, posar (suppe-, kaffi- og bereposar utan aluminiumsbelegg), beger, øskjer og boksar.

 

Nei takk!

 • Plastprodukt som ikkje er emballasje t.d. hagemøblar, kulepennar, legoklossar, leiker, kjøkkenreiskap, badebasseng, trampoline, presenning, telt, vednett, o.l.
 • Isopor - lever til miljøstasjonen
 • Plastemballasje som er tilgrisa av matrestar o.l.
 • Plastemballasje som har inneheldt oljeprodukt merka med særleg brannfarleg eller giftig. Slik emballasje skal leverast som farleg avfall
 • Plastemballasje med aluminiumsbelegg (chipsposar osv.)

 

Kva skjer med avfallet? Korleis plassere dunken?

Plastemballasje

 

Sorteringsguide-plast

 

Ja takk!

 • Flasker (ketchup, zalo, sjampo), kanner, folie, (suppe-, kaffi- og bereposar utan aluminiumsbelegg), beger, øskjer og boksar.

 

Nei takk!

 • Plastprodukt som ikkje er emballasje t.d. hagemøblar, kulepennar, legoklossar, leiker, kjøkkenreiskap, badebasseng, trampoline, presenning, telt, vednett, o.l.
 • Isopor - lever til miljøstasjonen
 • Plastemballasje som er tilgrisa av matrestar o.l.
 • Plastemballasje som har inneheldt oljeprodukt merka med særleg brannfarleg eller giftig. Slik emballasje skal leverast som farleg avfall
 • Plastemballasje med aluminiumsbelegg (chipsposar osv.) 

 

Kva skjer med avfallet?

Korleis plassere dunken?

bio   Matavfall

Matavfall

 

 

Ja takk!

 • Matavfall som fisk, kjøt, frukt, eggeskal, brød og liknande
 • Kaffi- og tefilter
 • Kjøkkenpapir, serviettar, matpapir, tilgrisa
 • papir og eggekartong (kan òg gå i restavfall)

 

Brunt lok:

NB! Henting annakvar veke

Gjeld for både normal- og småhushald. Sjå tømekalender.

Bruk bioposar!

Desse vert brotne ned under komposteringa. Du får tak i bioposar i dei fleste daglegvarebutikkar.

 

Kva skjer med avfallet?

Korleis plassere dunken?

glas,metall   Glas- og metallemballasje

Glas- og metallemballasje

 

 

Ja takk!

 • Glas- og metallemballasje frå mat- og drikkevarer
 • Klar og farga glasemballasje som flasker, syltetøyglas m.m
 • Hermetikkboksar, aluminiums- folie, -beger og -behaldarar inkl. telyshaldarar i aluminium
 • (løys vekefeste slik at den kan sorterast ut i gjenvinningsprosessen).

 

Nei takk!

• Steintøy
• Eldfaste former
• Keramikk
• Porselen
• Krystall
• Knuste glasruter o.l. • Omnsglas

NB! Medisinflasker må leverast i retur til apoteket!

 

Kva skjer med avfallet?

Korleis plassere dunken?

ee-avfall   EE-avfall

Elektrisk avfall

 

 

Døme på EE-produkt

 • Musikkanlegg
 • Datamaskiner
 • Fjernsyn
 • Mobiltelefonar
 • Elektrisk verktøy
 • Hårtørkarar
 • Barbermaskiner
 • Kjøkken- og hushaldsmaskiner

 

 • Kvitevarer
 • Kablar
 • Leidningar
 • Lysarmatur
 • Elektriske og elektroniske leiker
 • Blinkesko
 • Lysrøyr
 • Sparepærer og alle typar batteri

 

 

Kva skjer med avfallet?

farlegavfall   Farleg avfall

Farleg avfall

 

 

Døme på farleg avfall

 • Måling, lim, lakk og løysemiddel
 • Olje og oljefilter
 • Kjemikaliar og plantevernmiddel
 • Reingjeringsmiddel, syrer og basar
 • Sprayboksar
 • Tungmetall som amalgam, bly, kadmium, kopar og kvikksølv
 • Bromerte flammehemmarar og PCB
 • Glasruter med PCB (1965-1980)
 • Glasruter med klorparafinar (1975-1991)

 

 • Bygg- og rivingsavfall som inneheld farleg avfall
 • Asbest og eternitt (pakka i plast og levert på pallar)
 • CCA-impregnert materiale
 • Batteri
 • Lysstoffrøyr, sparepærer og ljospærer
 • Neglelakk og neglelakkfjernar

 

 

Kva skjer med avfallet?

Hageavfall.png   Hageavfall

Hageavfall

 

 

Kva skjer med avfallet?

Restavfall.png   Restavfall

Restavfall

Avfall som ikkje kan gjenvinnast, t.d. tilgrisa plast, posar m/aluminiumsfilm, vednett, stroppeband, skitne og øydelagde sko og tekstilar, keramikk, porselen, steintøy, krystall, eldfaste former, peisglas, glasruter, bøker med stive permar, oske, støv­sugarposar, Q-tips, bleier, mindre mengder isopor (EPS), m.m. 

 

Kva skjer med avfallet?

Korleis plassere dunken?

Anna.png   Anna (t.d. klede)

Tekstil, klede og sko

 

 

Kva skjer med avfallet?

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

facebook  instagram

   

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss