IHM
  • Heim
  • Strengare krav til avfallssortering frå 01. januar 2023

Strengare krav til avfallssortering frå 01. januar 2023

kompost matavfall

Frå 01. januar 2023 vert det innført strengare krav til utsortering av mat- og plastavfall. Dei nye krava gjeld for heile landet, og omfattar både avfall frå hushaldning og hushaldningsliknande avfall frå offentlege og private verksemder og institusjonar. I tillegg skal landbruksplast og sorterast samt hage- og parkavfall. 

IHM viser til forskrift om endring i avfallsforskrifta (utsortering og materialgjenvinning av matavfall og plastavfall) Kapittel 10 a.: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-06-07-971

"Mykje av avfallet vårt er ein ressurs som me kan bruke om igjen. I 2035 skal me materialgjenvinna eller gjera klart for ombruk heile 65 prosent av hushaldningsavfallet vårt. Det same gjeld liknande avfall frå næringslivet. Matavfall kan til dømes bli til biogass og gjødsel, og plasten kan me bruka om igjen" seier statssekretær Aleksander Øren Heen i ei pressemelding frå Klima- og miljødepartementet. 

Indre Hordaland Miljøverk har allereie etablert gode løysingar for kjeldesortering  både hjå hushald og verksemder og ligg godt framføre. Me arbeider no for at dei som er omfatta av endringa og som enno  ikkje har henteordning for mat- og plastavfall skal få dette på plass.

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300