IHM

Vegkart for sirkulær økonomi

På vegen til lågutsleppssamfunnet har avfalls- og gjenvinningsbransjen ei viktig rolle å spele. Avfall Norge har i lag med Norsk Gjenvinning og Vesar arbeidd ut «Veikart for en sirkulær økonomi.

SirkulærøkonomiVegkartet er eit bidrag til regjeringa sitt ekspertutval for grøn konkurransekraft, om korleis Noreg skal gå frå ein lineær til ein sirkulær økonomi. Vegkartet har til føremål å vise korleis avfalls- og gjenvinningsbransjen kan bidra til høgare ressurseffektivitet i samfunnet, samstundes som vi skapar arbeidsplassar og økonomisk vekst.

pdfVeikart for sirkulær økonomi (SAMANDRAG)5.67 MB

pdfAvfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulær økonomi (Tekst, fullversjon)1.67 MB

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

facebook  instagram

   

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss